[ Prihlásenie ] [ Admin prihl. ]     earth  madarska verzia  slovenska verzia  

· Úvodná stránka
· Archív
· Archív
· Fotogaléria
· Počasie
· Prihlásenie
· Stiahnite si
· Témy
· Vyhľadávať

· Poľovníctvo a rybárstvo
· Hubertlov
· Halali
· Naše poľovníctvo
· Svět Myslivosti
· Poľovnícka literatúra

· Dravce Slovenska
· Správy RPS

· Banskobystrický kraj
· Bratislavský kraj
· Košický kraj
· Nitriansky kraj
· Trenčiansky kraj
· Trnavský kraj
· Prešovský kraj
· Žilinský kraj

· jozo54554:
Náhodne vybratá fotka-jozo54554-

Naposledy nahrali:
· mirojevo
· ollab
· Grizzly007007

 Nové čísla v archíve:
· 2003/04
· 2003/05

 Kompletný archív...

 Nové čísla v archíve:
· 1927/08

 Kompletný archív...

· Fórum
· Pokec
· Kniha návštev
· List redaktorovi
· Redakcia

· Organizačná štruktúra
· Stanovy SPZ
· Poľovnícke predpisy
· Školenia
· Prehliadky trofejí

· Komisia
· Slovenský rebríček
· Medzinárodný rebríček
· Bodové hranice
· Hodnotiteľské tabuľky

· Kontinentálne stavače
· Anglické stavače
· Retrievre
· Španiele
· Farbiare
· Duriče
· Jazvečíky
· Teriére
· Chrty
· OstatnéPrávna poradňa

Spät na začiatokStránky: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153]
poslal: pzondava7. Decembra 2014., 12:28
Dobrý deň p. JUDr. Kovacs!

Chcem sa opýtať na váš pravný názor na dve otázky? Na konferencii obvodnej poľovníckej komory sa zúčastnili ako delegáti aj dvaja členovia, ktorí nie sú síce v poľovníckych združeniach v našom okrese, ale trvalým bydliskom sú mimo okres a tým nesplňajú podľa mňa podmienky delegata s hlasom rozhodujúcim voliť a byť volení do orgánov OPK, nakoľko nemajú trvalé bydlisko v územnej pôsobnosti OPK. Namietal som túto zistenú vec na konferencii, dokonca som podal na ústredie SPK opravný prostriedok v danej veci. Ešte som nedostal písomné stanovisko, ako v danej veci rozhodli, ale už dnes viem, že údajne sa to dalo zakriť tým, že sú síce členmi inej OPK, ale že sú vo výboroch PZ ako štatutári. Jeden je tajomníkom a druhý zastáva funkciu streleckého referenta. Ani by mi nevadilo, že tam boli, ale že člen inej OPK bol zvolený do predstavenstva v inej OPK si nedokážem vysvetliť a myslím si, že daná vac nie je v súlade s §18, ods. 1 a 2.
1. Prvá moja otázka znie: Ak mi v tejto veci príde z ústredia SPK odpoveď, že všetko bolo v súlade so Stanovami SPK, kde sa môžem v danej veci ešte odvolať?
2. Druhá moja otázka znie: Za akých podmienok môžem požiadať ako člen SPK o audit celkového hospodárenia OPK, ktorý by vykonala kancelária SPK, resp ústredie SPK, nakoľko som presvedčený, že učtovníctvo OPK podľa mojich informácii nie je v súlade so zákonom o učtovníctve a mám aj podozrenie, že prostriedky OPK sú na činnosť OPK vynakládané neefektívne a nehospodárne?
Prosím vás o odpoveď s konkrétnym vysvetlením.
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "pzondava"!
1.Nie, môžete podať iba žalobu na príslušný súd!
2. Môžete samozrejme o to požiadať SPK ako nadriadený orgán hocikedy, ak máte podozrenie, a môžete podať podnet. prípade trestné oznámenie na prokuratúru!

S pozdravom. JUDr. Peter Kovács!
18. Decembra 2014., 09:15JUDr. Peter Kovács

poslal: mirojevo27. Novembra 2014., 18:10
Dobrý deň pán Doktor ,
chcem sa opýtať túto otázku:
Ak prebehne v súlade zo zákonom zhromaždenie vlastníkov v poľovnom revíri a rozhodne o užívaní revíru právoplatným spôsobom, môže niekto iný urobiť zasa zhromaždenie - a snažil sa tam presadiť užívanie revíru inému záujemcovi ?
Ďakujem
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "mirojevo!"
Zhromaždenie urobiť môže, to nie je zakázané. Je však samozrejme, že takéto rozhodnutie z tohto zhromaždenia bude zrejme minimálne v nesúlade so zákonom.

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
3. Decembra 2014., 15:41JUDr. Peter Kovács

poslal: Bak14. Novembra 2014., 12:33
Dobrí deň. Chcel by som sa spýtať , ako mam poľovnýckemu zväzu ohlásiť uraz totiž pohryzol ma diviak na spoločnej poľovačke povyné poistenie platím PZ z dobou liečenia 28dni som na nemocenskej dovolenke.Kde zohnam tlačivo?Dakujem
Právnik odpovedá:
Dobrý deň " Bak!"
Tlačivo si "zoženiete" od poisťovni!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
18. Novembra 2014., 09:40JUDr. Peter Kovács

poslal: pepo130. Októbra 2014., 16:35
Mám otázku:
Terajší revír má výmeru 5400 ha. a zmluva je platná do konca roku.2014. V septembri prebehlo ZV , na ktorom bola prítomna nadpolovičná väčšina
cca 51% /ŠL 30% , SPF 10% , a pasienkové spoločenstvo11 %. /
Naše družstvo v spomínanom revíri obhospodaruje 1865 ha PPF a v zmluvách o prenajme poľnohospodárskej pôdy je uvedené že sa pozemky prenajímajú aj na VPP . Je možné zvolať ZV /družstvo a drobný vlastníci a požiadať o uznanie revíru s výmerou cca 2001ha.
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "pepo1"!
Teraz už nie. Zákon takýto postup nepripúšťa!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
6. Novembra 2014., 15:57JUDr. Peter Kovács

poslal: pzondava21. Októbra 2014., 08:00
Dobrý deň p. JUDr. Kovacs!

Chcem sa opýtať. Môže sa nový zákon o poľovníctve vykladať aj tak, že poľovnícky hospodár nemusí byť členom poľovníckej stráže? Mnohí funkcionári OkO SPZ tvrdia, že nemusí. Ako potom môže vykonávať svoje povinosti podľa §19, ods.9, písm. f zákona 274/2009. Ďakujem!
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "pzondava"!
To nie je výklad nového zákona, ale zákon neprikazuje, že poľovný hospodár má byť aj členom poľovníckej stráže. Takže v tvrdenie funkcionárov OKO je "mimoriadne" pravdivé!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
28. Októbra 2014., 14:10JUDr. Peter Kovács

poslal: Zoli21016. Októbra 2014., 20:28
Dobri vecer. Pan Doktor takato otazocka.
Je polovnicka organizaci zaregistrovana podla &32 zakona o polovnictve spristupnit informacie na ziadost podla Zákona o slobode informácií - Zákon č. 211/2000 Z. z. ? Alobo podla akeho zakona mozem este poziadat o spristupnenie informacie polovnicku organizaciu?
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "Zoli210"!
Ak ste člen tak PO má samozrejme povinnosť Vám sprístupniť všetky informácia. VO všeobecnosti sa však zákon č. 211, na PO sa nevzťahuje!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
20. Októbra 2014., 09:32JUDr. Peter Kovács

poslal: totti18. Septembra 2014., 08:45
Dobry den pan doktor,

Ktoru odpoved si mam precitat pozornejsie v suvislosti so zapisom nepolovnika do KNR?

poslal: hunter45114. Septembra 2014., 07:59
Vážený pán doktor
Disciplinárny senát SPZ aj keď není orgánom SPZ a bol zrejme ustanovený v rozpore so Stanovami SPZ v zložení predseda DS DR SPZ ( člen dozornej rady SPZ ) , jeden člen DS DR SPZ ( člen disciplinárnej komisie SPK ), dvaja členovia DS DR SPZ ktorí niesu ani členmi DR SPZ a niesu ani členmi organov SPZ a možno ani členmi SPZ. Disciplinárny senát SPZ v tomto zložení po troch rokoch od podaného odvolania proti rozhodnutiu RgO SPZ v Humennom vydal rozhodnutie v ktorom rozhodol, že odvolanie je neopodstatnené a rozhodnutie Rgo SPZ v Humennom o vylúčení z členstva v SPZ potvrdil a toto rozhodnutie po šiestich mesiacoch od rozhodnutia doručil aj držiteľovi poľovného lístka
Z dôvodu že v rozhodnutí neboli správne uvedené osobné údaje,neobsahovalo ani zákonom stanovené povinné náležitosti rozhodnutia. nebolo, uvedené ale ani odôvodnené kedy , kde a akým spôsobom uvedeným porušeniam malo dojsť, nebol uvedený ani jediný zabezpečený dôkaz , neboli uvedené skutočnosti ktoré boli podkladom na rozhodnutie, nebolo citované akými úvahami bol DS DR SOZ vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov na základe ktorých rozhodoval , rozhodnutie nebolo ani opečiatkované úradnou pečiatkou organu ktorý ho vydal bolo vrátené DS DR SPZ ako nezákonné a chybne.
O niekoľko dni bol držiteľovi poľovného lístka doručený list od SPZ - ústredie obsahom ktorého bolo oprava chyby a vrátené rozhodnutie bez akej koľvek opravy .
Z dôvodu, že oprava chyby bola len v osobných údajoch a opätovne neobsahovala povinné náležitosti rozhodnutia uvedené vyššie nebolo opätovne ani opečiatkované organom ktorý rozhodnutie vydal, ale pečiatkou SPZ - ústredie, ktoré neni zo zákona oprávnene opravovať chybne rozhodnutia nakoľko DS DR SPZ podľa Stanov SPZ je nezavisly organ. Držiteľ poľovného lístka využil svoje ústavné právo ato právo na spravodlivé a zákonné rozhodnutie a opravu chyby ako aj samotné rozhodnutie opätovne vrátil DR DS SPZ ako aj SPZ- ústredie.
Ani v zákonnej lehote t.j. 30 dni ani do dnešného dňa nebolo doručené ani oprava chyby a nebolo vydané ani nove rozhodnutie s povinnými náležitosťami rozhodnutia. a aj naprie tomu OPK v Humennom rozhodlo o neplatnosti poľovného lístka so žiadosťou o jeho vrátenie.
Rád by som sa spýtal pán doktor.
Skutočnosť je taka , že organy SPZ pod vedením pána poslanca NR SR môžu robiť čo chcú, ako chcú a kedy chcú. nerešpektujú žiadne zákony , žiadne predpisy , žiadne vyhlášky a nariadenia sú zrejme nad zákon.
- ma právo držiteľ poľovného lístka na spravodlivé a zákonné rozhodnutie, ktoré mu zaručuje Ústava SR.
- ma právo nezákonné a chybne rozhodnutie vrátiť a požadovať spravodlivé a zákonné rozhodnutie
- sú organy SPZ povinné vrátené rozhodnutie opraviť a doplniť povinnými náležitosťami rozhodnutia a do 30 dni ho odoslať,, alebo za organy SPZ môže konať každý kto má prístup k pečiatke SPZ- ústredie ( vid vyššie zloženie DS DR SPZ ) a ignorovať 30 dňovú lehotu.
- Aj keď vrátené rozhodnutie v zákonnej lehote nebolo opravené a nebolo vydané ani nové rozhodnutie - je platné ?
Aj keď rozhodnutie bolo vrátené OPK vydala rozhodnutie o neplatnosti poľovného lístka je postup OPK správny ?
Ďakujem
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "hunter 451"!
"......Akého ste si zvolili, také máte zákony.....na Slovensku je to tak..."Samozrejme, že ako každý občan, aj Vy máte právo na zákonné a spravodlivé rozhodnutie, od toho sú príslušné orgány. Právoplatnosť rozhodnutia vyznačuje ten orgán, ktorý ho vydal.
Mali by ste zvážiť podať žalobu ...

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
17. Septembra 2014., 12:41JUDr. Peter Kovács

poslal: cacinka888. Septembra 2014., 21:21
Dobrý deň. Dňa 4.8.2014 mi zanikla platnosť zbrojného preukazu. Nedopatrením som skutočnosť zistil až dnes 8.9.2014 (tj. cca jeden mesiac po uplynutí platnosti ZP).Nakoľko som ho v 30. dňovej lehote predľžiť zabudol, oznámil som to ihneď policajnému zboru odd. zbrani a streliva s tým, že som zbrane odovzdal spolu so ZP a preukazmi zbraní. Policajti ma oboznámili s postupom na vybavenie nového ZP s tým, že musím absolvovať novú skúšku ako aj psychologické testy. Vzhľadom k tomu, že som dovŕšil vek 69.rokov chcem vedieť či mám povinnosť zo zákona absolvovať aj psychologické testy mimo lekárskeho posudku o spôsobilosti od obvodného lekára. Prvý zbrojný preukaz som mal vydaný po absolvovaní skúšky a psychotestov. Jedná sa o ZP skupiny D pre poľovnícke účely. Za odpoveď Vám vopred srdečne ďakujem. Stefan.
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "cacinka88"!
Podľa toho ako ste opísali Váš "problém" nemusíte absolvovať nové psychotesty. Policajti, ktorí Vám to tvrdili zrejme nepoznajú zákon o zbraniach.

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
17. Septembra 2014., 12:34JUDr. Peter Kovács

poslal: totti8. Septembra 2014., 11:24
Dobry den pan doktor,

k odpovedi pre "eny5" zo 4.9. o 15:51. Podla ktoreho ustanovenia Zakona o polovnictve sa zapisuje "nepolovnik" do KNR?
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "totti"!

Čítajte pozornejšie moje odpovede!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
17. Septembra 2014., 12:31JUDr. Peter Kovács

Spät na začiatokStránky: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153]

Položenie novej otázky - len pre registrovaných užívateľov, vstup tu, registrácia tuAll logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2002 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Generovanie stránky 0.071 sekund