[ Prihlásenie ] [ Admin prihl. ]     earth  madarska verzia  slovenska verzia  

· Úvodná stránka
· Archív
· Archív
· Fotogaléria
· Linky
· Odporučte nás
· Počasie
· Prihlásenie
· Stiahnite si
· Témy
· Vyhľadávať

· Poľovníctvo a rybárstvo
· Hubertlov
· Halali
· Naše poľovníctvo
· Svět Myslivosti
· Poľovnícka literatúra

· Dravce Slovenska
· Správy RPS

· Banskobystrický kraj
· Bratislavský kraj
· Košický kraj
· Nitriansky kraj
· Trenčiansky kraj
· Trnavský kraj
· Prešovský kraj
· Žilinský kraj

· apka:
Náhodne vybratá fotka-apka-Zdvihnutie po víchrici -pz Holub Sobrance 2008

Naposledy nahrali:
· sarnacok
· oko63
· mirojevo

 Nové čísla v archíve:
· 2003/04
· 2003/05

 Kompletný archív...

 Nové čísla v archíve:
· 1927/08

 Kompletný archív...

· Fórum
· Pokec
· Kniha návštev
· List redaktorovi
· Redakcia

· Organizačná štruktúra
· Stanovy SPZ
· Poľovnícke predpisy
· Školenia
· Prehliadky trofejí

· Komisia
· Slovenský rebríček
· Medzinárodný rebríček
· Bodové hranice
· Hodnotiteľské tabuľky

· Kontinentálne stavače
· Anglické stavače
· Retrievre
· Španiele
· Farbiare
· Duriče
· Jazvečíky
· Teriére
· Chrty
· OstatnéPrávna poradňa

Spät na začiatokStránky: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141]
poslal: soro5. Júna 2013., 13:27
Vážený p. JUDr. Kovács

Po novelizovaní zákona o poľovníctve už od 1. 7. nebude v zákone v § 76 ods. 1 špecifikovaný priestupok tak ako doteraz -- kto si ponechá bez súhlasu užívateľa poľovného revíru trofej nájdenej zveri alebo zhody parožia. Moja otázka znie: ako sa bude posudzovať takéto konanie po 1. 7.? Môže byť kvalifikované ako priestupok proti majetku podľa § 50 zákona o priestupkoch, alebo prípadne ako trestný čin krádeže podľa § 212 trestného zákona? Sú nájdené zhody pre osobu-nepoľovníka cudzou vecou alebo cudzím majetkom? Ak áno, na základe akého predpisu?

poslal: soro5. Júna 2013., 11:58
Vážený p. JUDr. Kovács

Po novelizovaní zákona o poľovníctve už od 1. 7. nebude v zákone v § 76 ods. 1 špecifikovaný priestupok tak ako doteraz -- kto si ponechá bez súhlasu užívateľa poľovného revíru trofej nájdenej zveri alebo zhody parožia. Moja otázka znie: ako sa bude posudzovať takéto konanie po 1. 7.? Môže byť kvalifikované ako priestupok proti majetku podľa § 50 zákona o priestupkoch, alebo prípadne ako trestný čin krádeže podľa § 212 trestného zákona? Sú nájdené zhody pre osobu-nepoľovníka cudzou vecou alebo cudzím majetkom? Ak áno, na základe akého predpisu?
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "soro"!
Pri tomto protiprávnom skutku sa podľa môjho názoru malo jednať o trestný čin pytliactva, lebo sa jedná neoprávnený zásah do výkonu práva poľovníctva, ale zákondárca má zrejme iný názor - lebo v § 310 TZ konkretizuje, ktorý neoprávnený zásah do výkonu práva poľovníctva je trestným činom - prečo to nekomentujem. Takže ostáva priestupok proti majetku alebo trestný čin krádeže podľa výšky škody, keďže škody je pri majetkovýchhdeliktoch kvalifikačným momentom. Škoda pod 266.- Eur bude priestupkom proti majetku a škoda nad 266.-EUR, bude trestným činom krádeže.

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
5. Júna 2013., 17:13JUDr. Peter Kovács

poslal: palo753. Júna 2013., 19:39
Dobry den.Na schodzi som podal navrh aby sme nasu spolocnu polovnicku chatu previedli na clenov,aby mal kazdy svoj podiel zapisany na liste vlastnictva.Ak by sme to urobili,porusime nejaky zakon,resp.ako by sme mali postupovat ?dakujem
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "palo75"!
Nie, nič s tým neporušíte, žiadny zákon. Vlastníctvo chaty, keďže sa jedná o nehnuteľnosť, môžete previesť písomnou zmluvou, ktorá nadobudne účinnosť vkladom do katastra.

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
5. Júna 2013., 10:24JUDr. Peter Kovács

poslal: raker3. Júna 2013., 10:30
Dobrý deň
Na členskej schôdzi ma členovia PZ vylúčili z členstva pre nezaplatenie členského príspevku, ktorého čiastku som mal zaplatiť do dátumu konania júnovej členskej schôdze 2013. Keďže som sa jej nemohol zúčastniť z objektívnych príčin, požiadal som kolegu o jeho vyrovnanie na spomínanej ČS. Výbor to odmietol s odôvodnením, že to už nie je možné a tak dal hlasovať členom PZ o mojom vylúčení. Podotýkam, že počas minulých rokov platilo, že dátum júnovej schôdze v minulých rokoch bol posledný termín na zaplatenie čo je aj v uznesení z poslednej ČS, kde sa odhlasovala výška príspevku. A to platilo pre všetkých členov PZ. Dokonca aj na pozvánke mám napísané citujem: "Vaša účasť je nutná, doneste si so sebou poľ. lístok a zbrojný preukaz a financie na vyrovnanie." Chcem sa teda opýtať, či neboli odopretím zaplatiť príspevok porušené moje práva v prípade zaplatenia príspevku? Či neboli porušené moje práva na strane výboru PZ, keď automaticky dala hlasovať o mojom vylúčení a či sa proti tomuto rozhodnutiu môžem brániť a ak áno akým spôsobom?

S úctou raker
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "raker"!
Podľa opisu skutku Vaše práva boli porušené a to zvlášť hrubým spôsobom.Obratom podajte sťažnosť na Oko alebo Rgo SPZ ako aj na ústredie, a samozrejme podajte aj odvolanie proti rozhodnutiu o Vašom vylúčení.

S pozdravom:JUDr. Peter Kovács!
5. Júna 2013., 10:20JUDr. Peter Kovács

poslal: julia1. Júna 2013., 23:35
Dobrý den,pan doktor.

Nájomné zmluvy na PR sa podpisovali v roku2004,a sú platné 10rokov.

Našom revíry došlo zmene,majitela alebo nájomcu pozemku cca asi100 ha,a nový majitel/ nájomca,zakazuje stup
polovníkom na pozemok. Tvrdí že sním nemáme podpísanú zmluvu na PR a nedovolí aby sme polovali na jeho pozemku.
Nevie vydokumentovat,že pozemok kúpil od majitelov,ale vystupuje ako vlasník pozemku.

Ziadali sme aby ukázal vlastnický list,alebo nájomnú zmluvu,lebo sú vlastníci pozemku medzi polovníkom,oni
nikomu pozemok nepredali a majú list vlastnictva.
V roku 2004 bol iný nájomca pozemku,ale zmluvu podpísali vlastníci.

Starom režime bol oplotený celé,a vedené ako ovocný sad.Od roku 2000 je na pozemku 30% orná pôda,40% burina a
ostatné 30% je ako ovocné stromy a polovica stomov sú suché, a už pozemok nie je vôbec ochradené.

Má právo zakázat polovníkom stúpit na pozemok,
Pozemok obhospodaruje.


julia
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "julia"!
Konanie majiteľa oznámte na lesný úrad ale aj na políciu aby ho riešili. Lú pre porušenie zákona o poľovníctve a polícia pre prípadné podozrenie so spáchania trestného činu. Zakazovať vstup Vám samozrejme nemôže kým sa jedná o poľovné pozemky, ktoré sú súčasťou PR v ktorom vykonávate právo poľovníctva!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
5. Júna 2013., 10:14JUDr. Peter Kovács

poslal: hunter45131. Mája 2013., 07:53
Dobrý deň pán doktor
Dňa 03. marca 2011 Ste na môj dotaz .: b/.Do koľkých dni by mal rozhodnúť prvostupňový odvolací organ od doručenia odvolania? odpovedal.:b.) do 30 dní, resp. do 60 dni ako rozhodne, že sa jedná o zložitú vec
Na dotaz c/, V prípade, že nerozhodol a odvolanie doručil druhostupňovému odvolávaciemu orgánu do koľkých dni od doručenia ma rozhodnúť druhostupňový odvolací organ? Ste odpovedal.: c.) platí pre neho takisto lehota uvedená v bode b
Z dôvodu že orgány SPZ za dva a pol roka odmietali riešiť podľa člena SPZ vykonštruované ale účelové obvinenie , na požiadanie odmietli sprístupniť dôkazy o vine, na písomné žiadosti a sťažnosti vôbec neodpovedali bol dňa 23.04.2013 podaný podnet na Generálnu prokuratúru SR
Dňa 27.05.2013 bol členovi SPZ doručený doporučený list od Kárneho senátu dozornej rady SPZ vo veci predvolanie na zasadnutie Disciplinárneho senátu dozornej rady SPZ v ktorom mu oznamuje, že Vaše odvolanie proti rozhodnutiu Kárneho senátu DR RgO SPZ v Humennom, ktorým Vám bol uložený kárny trest prerokuje Disciplinárny senát senát dozornej rady SPZ na svojom zasadnutí dňa 30 mája 2013 o 11.00 hod v budove ústredia Slovenského poľovníckeho zväzu v Bratislave
Podotykám , že rozhodnutie o uložení kárneho trestu bolo 26.10.2010 a právoplatné odvolanie bolo doručené 22.11.2010
Z vyššie uvedeného dôvodu sa pýtam .:
a/. Sú stanovy SPZ, interné predpisy SPZ, disciplinárny poriadok SPZ , správny poriadok záväzné aj pre orgány SPZ, alebo sú nad zákon ?
b/ Je odvolanie proti rozhodnutiu o kárnom treste pre orgány SPZ riešiteľné počas celého trvania členstva v SPZ.
c/.Da sa považovať rozhodnutie o uložení kárneho trestu zo dňa 26.10.2010 už za premlčané pokiaľ nie uveďte dôvody ktoré umožňujú orgánom SPZ takéto konanie a kedy sa da považovať takéto rozhodnutie za premlčané.
d/. Došlo nečinnosťou orgánov SPZ k porušeniu práv člena SPZ ako aj k porušeniu základných ľudských práv zaručených Ústavou SR ?
Za Vašu odpoveď ďakujem
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "hunter451"!
a,/ Samozrejme, že sú záväzné a nemôžu byť nad zákon ale musia byť v súlade so zákonom.
b./Áno, o odvolaní musí rozhodnúť odvolací orgán v zákonnej lehote 60 dní.
c./Kým nie je rozhodnutie právoplatné má sa za to, že nie je.
d./ Podľa Vášho opisu predmetnom konaní, jednoznačne áno.

S pozdravom. JUDr. Peter Kovács!
5. Júna 2013., 10:06JUDr. Peter Kovács

poslal: lubica15930. Mája 2013., 17:28
dobrý den pan doktor ak mozem mam navas jednu otazku.kedy moze lesny urad zrusit polovne zdruzenie.velmy pekne dakujem
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "lubica159"!
Podľa zákona o poľovníctve (§ 38) ju rozpúšťa a to vtedy ak nevyvíja činnosť podľa svojich stanov alebo koná v rozpore so svojimi stanovami. Keďže zákon o poľovníctve aj v tomto je nedostatočný. tak je potrebné použiť analogiou, ak by organizácia, alebo organizačná jednotka poľovníckej organizácie porušovala zákon

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
5. Júna 2013., 09:56JUDr. Peter Kovács

poslal: sefko113. Mája 2013., 07:48
Dobry den pan doktor zaniklo mi clenstvo z dvovodu ze som bol vycestovany a nestihol som si vyrovnat pozdlžnosti rocne sa unas plati 230eur mne tam ostalo doplatit asi 30 eur hned ako som prisiel domov som to chcel dorovnat no nas hospodar mi povedal ze to sa neda aby som prisiel na vybor tak som tam bol vsetko som im vysvetlil ze to nebol umysel a ospravedlnil som sa no vybor nemal nic proti tomu aby sa ,mi obnovilo clenstvo no hospodar vravel ze je to proti polovmnickym stanovam SPZ a ze si musim dat novu ziadost za clena a zaplatit novy vstup nedalo sa to inaksie riesit
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "sefko1"!
Nepoznám Vaše stanovy, preto neviem podrobne vyjadriť k predmetnej vec i. Vo všeobecnosti však Vaše členstvo zrejme (podľa toho, čo ste uviedli) nezaniklo, lebo ste uhradili časť poplatkov........Nakoniec ešte jednu poznámku, hospodár nerozhoduje a ani nemôže rozhodoať o tom komu zaniká členstvo!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
14. Mája 2013., 14:22JUDr. Peter Kovács

poslal: gabo8. Mája 2013., 17:52
Dobrý deň. Na www.polovnictvo.sk je vzorová zmluva prenájmu revíru. Chcel by som sa opýtať, či je nutné aby sa konalo zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov a bola z toho spísaná notárska zápisnica- o čom taká zápisnica má byť? Alebo stačí vzor zmluvy, ktorý je na uvedenej web- ovej stránke? Nie je možné uzatvoriť s každým vačším vlastníkom zvlášť zmluvu, aj dohodnúť cenu? Malí vlastníci by podpísali splnomocnenie o zastupovaní jedného alebo viacerých osôb, s ktorými by bola zmluva podpísaná. Na lesný úrad by sa mohlo odovzdať na registráciu niekoľko zmlúv pre ten istý revír. Ešte jedna otázka. Splnomocnenie menších vlastníkov by musela byť overená? Ďakujem za informácie. Gabo
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "gabo"!
Ten vzor nepoznám, preto sa k tomu nebudem vyjadrovať! Kto ho tam dal by mal zodpovedať za jeho obsah . Samozrejme, že zhromaždenie sa má konať, tak ako to ukladá zákon.Zákon o poľovníctve tak ako každý iný zákon, ktorý je platný a účinný, treba dodržiavať! Splnomocnenie nie je treba overiť Poznamenávam, že toho času vznikajú rôzne sro, a niektoré osoby si založili dokonca aj živnosť, a ponúkajú "vybavenie" revíru, ale ja by som osobne prinajmenšom dôkladne rozmyslel využiť ich služby!


S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
10. Mája 2013., 08:01JUDr. Peter Kovács

poslal: benicek8. Mája 2013., 09:17
Dobrý deň.Teraz dostavajú členovia pozvánku na povinné strely. Sú to ozaj povinné? A ktorý predpis to dava, že každý člen musí isť na povinné streľby?Nie je to iba zárobok?Ďalej sa chcem spýtať môže sankcionovať Okresná komora združenie ak nedá strelecké družstvo Ďakujem
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "benicek"!
Nenapísali ste aký členovia, zrejme myslíte členov SPK!. Pre poľovníkov žiadny právny predpis neukladá "povinné streľby," . Či sa to koná pre zárobok niekoho, sa k tomu nevyjadrujem,posúďte to sám! SPK, ak sa na nich nezúčastníte, preto nemôže sankcionovať !
Mám za to, že by mali "členov" radšej občas preškoliť z právnych predpisov, lebo samoštúdium asi nie je to orechové. Dokonalovať sa v streľbe predsa môže na strelnici každý sám, to nemusí byť organizované, ale je to iba môj názor, odborníci zrejme zastávajú opak.


S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
10. Mája 2013., 08:11JUDr. Peter Kovács

Spät na začiatokStránky: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141]

Položenie novej otázky - len pre registrovaných užívateľov, vstup tu, registrácia tuAll logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2002 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Generovanie stránky 0.105 sekund