[ Prihlásenie ] [ Admin prihl. ]     earth  madarska verzia  slovenska verzia  

· Úvodná stránka
· Archív
· Archív
· Fotogaléria
· Linky
· Odporučte nás
· Prihlásenie
· Stiahnite si
· Témy
· Vyhľadávať

· Poľovníctvo a rybárstvo
· Hubertlov
· Halali
· Naše poľovníctvo
· Svět Myslivosti
· Poľovnícka literatúra

· Dravce Slovenska
· Správy RPS

· Banskobystrický kraj
· Bratislavský kraj
· Košický kraj
· Nitriansky kraj
· Trenčiansky kraj
· Trnavský kraj
· Prešovský kraj
· Žilinský kraj

· brok:
Náhodne vybratá fotka-brok-

Naposledy nahrali:
· pmatta
· ollab
· dudusko

 Nové čísla v archíve:
· 2003/04
· 2003/05

 Kompletný archív...

 Nové čísla v archíve:
· 1927/08

 Kompletný archív...

· Fórum
· Pokec
· Kniha návštev
· List redaktorovi
· Redakcia

· Organizačná štruktúra
· Stanovy SPZ
· Poľovnícke predpisy
· Školenia
· Prehliadky trofejí

· Komisia
· Slovenský rebríček
· Medzinárodný rebríček
· Bodové hranice
· Hodnotiteľské tabuľky

· Kontinentálne stavače
· Anglické stavače
· Retrievre
· Španiele
· Farbiare
· Duriče
· Jazvečíky
· Teriére
· Chrty
· OstatnéPrávna poradňa

Spät na začiatokStránky: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140]
poslal: feko3127. Apríla 2013., 20:26
Po krutej zime nastávajú kruté chvíle s náhradou škôd, spôsobených zverou najmä na lesných porastoch. Ako je to s uplatňovaním § 70 zák. o poľovníctve a § 28 zák. o lesoch? Ak si PZ splnilo plán odstrelu a zdokladuje nákup krmovín a celkovú starostlivosť o zver v poľ.revíri v rámci svojích možností, akým spôsobom a čo má preukázať vlastník pozemku? Čo nastane, ak sa na výške škody oba subjekty nedohodnú? Vstupuje do tohto problému orgán štátnej správy / OLÚ/? Čo bude potom nasledovať a aký bude koniec tohto sporu? PZ už aj tak dnes počítajú škody a zratúvajú počty uhynutej zveri. Asi to zataja, pretože každý úhyn "odpíšu" z počtu schváleného odstrelu na rok 2013. Alebo majú poľovníci oplotiť lesné celky majiteľov, aby sa tam zver nedostala?
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "feko31!"
Zrejme je Vaše PZ poistené. Ak sa ne škode nedohodnete samozrejme sa to rieši aj cez Olú a následne aj cez súd. Doporučujem Vám, obrátiť sa na príslušné Oko, Rgo alebo priamo na SPZ, aby vám vysvetlili (napísali, zaslali zmluvu) akú poistku uzavreli...

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
30. Apríla 2013., 14:11JUDr. Peter Kovács

poslal: mackoalex22. Apríla 2013., 06:37
pozdravujem pán doctor
vraciam sa k mojej otázky zo dńa 24.03. o 06,36, nakoĺko už je novela zákona schválená. Tade pýtam sa kto bude na Zhromaždení vlastníkov podľa §5 vykonávať moje práva vlastníka ak moje pozemky sú vymerané na tkz. náhradnych plochách v susednom revíri a subjekt s ktorým mám nájomnú ich tam aj obhospodaruje , avšak moje skutočné pozemky podľa registra "E" sú v našom revíri a obhospodaruje ich subjekt s ktorým samozrejme nemám nájomnú zmluvu.
Ďakujem za Váš názor.
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "mackoalex"
Zákon ešte nie je účinný.......... Ale zatiaľ sa na to môžete opýtať predkladateľa návrhu- ministerstvo!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
22. Apríla 2013., 10:53JUDr. Peter Kovács

poslal: waren13. Apríla 2013., 12:08
Dobrý deň JUDr. Kovacs

Zaujímalo by ma ako to je s oficiálnym využívaním psov pri výkone práva poľovníctva ,ktoré získali poľovnú upotrebiteľnosť v zahraničí (ČR),ale nefigurujú na zozname plemien poľovnej upotrebiteľnosti u nás.
Respektíve či aj pri takomto psovi sa dá vychádzať zo zákona č. 282/2002
§2 a)zvláštnym psom je pes:
4. poľovný
c) za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho
psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "waren!"
Poľovne neuznané plemeno psa v SR, nemôžete použiť oficiálne pri výkone práva poľovníctva.Takže takýto pes podľa zákona platného a účinného v SR nemôže byť z tohoto dôvodu považovaný ako zvláštny pes. "....Na Slovensku je to tak!...!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
15. Apríla 2013., 10:17JUDr. Peter Kovács

poslal: hunter45110. Apríla 2013., 07:51
Dobrý deň pán doktor
Vrátil by som sa k svojmu dotazu zo dňa 12.03.2013
Na otázku b). Vzťahuje sa na uvedené PZ povinnosť registrácie podľa § 34 zákona o poľovníctve Ste odpovedal samozrejme , že áno
Podľa § 7 ods. 1 zákona o združovaní občanov Návrh na registráciu sa podáva Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo").§ 9 ods.1 Pokiaľ ministerstvo nezistí dôvod na odmietnutie registrácie, vykoná do 10 dní od začatia konania registráciu a v tejto lehote zašle splnomocnencovi prípravného výboru jedno vyhotovenie stanov, na ktorom vyznačí deň registrácie, ktorým je deň odoslania § 9 ods.2 Vznik združenia, jeho názov a sídlo oznámi ministerstvo do 7 dní po registrácii Federálnemu štatistickému úradu, ktorý vedie evidenciu združení vyvíjajúcich činnosť na území Československej socialistickej republiky; to platí aj pre vznik združenia podľa § 8 ods. 4 a 5. ( zákon platný od roku 1990 )
MV SR dodatočne písomne potvrdilo, že predmetné PZ vôbec nebolo registrované v centrálnom registri poľovných združení MV SR. Olú písomne potvrdil, že uvedené PZ neuviedlo svoje stanovy do sladu so zákonom o poľovníctve do 31.01.2010 a nevykonal ani registráciu uvedeného PZ ,ale aj napriek tomu PZ vykonáva poľovnícku činnosť.
Pýtam sa pán doktor.
a) PZ ktoré vykonávalo poľovnícku činnosť muselo v tom čase byť registrované aj v centrálnom registri MV SR?
b) Mohlo byť uvedené PZ v tom čase registrované len na Olú
c) Pokiaľ uvedené PZ nebolo registrované na MV SR schválenie nájomných zmlúv o výkone práva poľovníctva pre uvedené PZ Olú bolo v súlade so zákonom o poľovníctve?
d) Neregistrovanému PZ na MV SR dá sa prideliť IČO pokiaľ áno tak akým spôsobom.
e) Keďže Olú uvedené PZ nevedie v evidencii môže mu schváliť plán lovu a chovu raticovej zveri ?
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "hunter 451"!
a.) áno
b.) nie
c.) nebolo
d.) nie
e.) nie

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
11. Apríla 2013., 14:03JUDr. Peter Kovács

poslal: superslam9. Apríla 2013., 20:46
Dobrý deň JUDr. Kovacs

Mam v úmysle kúpiť jednu hospodársku usadlosť (dom a cca 4 ha pozemkov) na samote.Budova a pozemok sa nadchádzajú v okrajovej časti miestneho poľovného revíru.Na predmetnom pozemku ma mieste PZ vybudované poľovnícke stavby (posed , senník). Môj úmysel je tento pozemok po kupé trvale oplotiť (chov hosp.zvierat) čim by sa zamedzil prístup členom miestneho PZ. Niečo už bolo naznačené predsedovi PZ no nestretlo sa s pochopením. Súčasný majiteľ usadlosti s nikým nikdy neuzatváral zmluvu o prenájme pozemkov za akýmkoľvek účelom.
Preto by ma zaujímalo aké právne komplikácie môžem očakávať.
Dakujem
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "superslam"!
Vy by ste nemali mať žiadne komplikácie. Problémy my mohlo mať PZ za predpokladu, ak sa s Vami nedohodne.

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
11. Apríla 2013., 13:59JUDr. Peter Kovács

poslal: polovnik387. Apríla 2013., 20:00
dobrý deň
pán doktor mám otázku ako postupovať v prípade, ze bola zmanipulovaná valná hromada ohladom výkonu práva poľovníctva a do dnešého dňa nám nebola ani doručená tato zápisnica z uvedenej valnej hromady ako účastnikovy valnej hromady? Uz sme poslali aj sťažnosť na priebeh valnej hromady na lesný úrad ktory nam nevyhovel a uznal druhu stranu na výkon práva poľovníctva.
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "polovník38!"
Mali ste podať žalobu na príslušný súd. Sťažnosť ste mali podať na notársku komoru, na činnosť notára a nie sťažnosť na lesný úrad.......

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
11. Apríla 2013., 14:03JUDr. Peter Kovács

poslal: laco255. Apríla 2013., 09:24
Dobrý deň pán doktor

Poprosím o objasnenie- novela zákona č274/2009 v zneni č 72/2012 Z.z


§58 (3) spoločnú poľovačku možno organizovať najviac "dvakrát ročne" na tých istých poľovných pozemkoch

(7)zajace a jarabice možno loviť na tej istej ploche len raz do roka bažanty najviac "tri razy do roka"

Ďakujem.
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "laco 25"!
Neviem čomu nerozumiete. veď je to jasne napísané!?

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
8. Apríla 2013., 16:18JUDr. Peter Kovács

poslal: soro4. Apríla 2013., 14:03
Dobrý deň pán doktor

Už viackrát ste na tomto fóre vyslovili názor, že stanovy SPZ sú v rozpore s legislatívou, či už so zákonom o poľovníctve, správnym poriadkom alebo s ústavou. Mohli by ste prosím zosumarizovať, ktoré články stanov sú v rozpore konkrétne s ktorými paragrafmi zákona, aby sme pri ich aplikácii nerobili chyby? Myslím, že by to viacerým čitateľom tohto fóra pomohlo v ich praxi, hlavne pri vedení členských a výborových schôdzí.
Ďakujem.
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "soro"
Každý zákon ak je platný a účinný, treba dodržiavať, aj ked nie je "dobrý". Táto zásada platí tak pre zkn o poľovníctva ako aj pre Stanovy SPZ. Keď ste členom SPZ, dodržiavať musíte také Stanovy, ako sú, teda tie ktoré sú platné a účinné! Na druhej strane je tu právny odbor SPZ, a ostatní funkcionári, ako aj platení zamestnanci SPZ , ktorí majú ako jednu z najzákladnejších povinností, tak ako to je uvedené v § 1 ods. 2 Stanov SPZ, chrániť a presadzovať záujmy svojich členov na úseku poľovníctva....,opýtajte sa ich čo konkrétne preto robia!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
4. Apríla 2013., 17:13JUDr. Peter Kovács

poslal: jarry92. Apríla 2013., 19:36
Ďakujem za Váš názor. S pozdravom Jaro R. Dravecký.

poslal: jarry929. Marca 2013., 21:58
Pozdravujem p. Judr. Kovacs ,

člen PZ s povolenkou na srnca, riadne zapísaný v knihe návštev revíru ide zavčasu ráno na posed. V blízkosti posedu sedí na zemi občan fotograf, s rozloženou „aparatúrou“, ktorý sa nehodlá odísť... člen PZ ide na druhý posed a tam DETTO. Poľovník to vzdá a ide domov. Na tretí deň ide znovu zavčasu ráno s povolenkou a riadne zapísaný a situácia sa navlas opakuje. O týždeň to isté, len iní fotografi ( zavčasu ráno a večer ).

P.s- veľavážený p. JUDr , čo môže a nemôže poľovník v takýchto často opakovaných prípadoch robiť ? Pokiaľ možno prosím Vás o obšírnejšiu odpoveď
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "jarry9"!
Predovšetkým keďže ste slušný človek aj poľovník, pozdraviť pána fotografa a následne vytrpieť jeho prítomnosť!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
2. Apríla 2013., 08:54JUDr. Peter Kovács

Spät na začiatokStránky: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140]

Položenie novej otázky - len pre registrovaných užívateľov, vstup tu, registrácia tuAll logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2002 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Generovanie stránky 0.102 sekund