[ Prihlásenie ] [ Admin prihl. ]     earth  madarska verzia  slovenska verzia  

· Úvodná stránka
· Archív
· Archív
· Fotogaléria
· Počasie
· Prihlásenie
· Stiahnite si
· Témy
· Vyhľadávať

· Poľovníctvo a rybárstvo
· Hubertlov
· Halali
· Naše poľovníctvo
· Svět Myslivosti
· Poľovnícka literatúra

· Dravce Slovenska
· Správy RPS

· Banskobystrický kraj
· Bratislavský kraj
· Košický kraj
· Nitriansky kraj
· Trenčiansky kraj
· Trnavský kraj
· Prešovský kraj
· Žilinský kraj

· ordancik:
Náhodne vybratá fotka-ordancik-

Naposledy nahrali:
· jomarko
· ollab
· mirojevo

 Nové čísla v archíve:
· 2003/04
· 2003/05

 Kompletný archív...

 Nové čísla v archíve:
· 1927/08

 Kompletný archív...

· Fórum
· Pokec
· Kniha návštev
· List redaktorovi
· Redakcia

· Organizačná štruktúra
· Stanovy SPZ
· Poľovnícke predpisy
· Školenia
· Prehliadky trofejí

· Komisia
· Slovenský rebríček
· Medzinárodný rebríček
· Bodové hranice
· Hodnotiteľské tabuľky

· Kontinentálne stavače
· Anglické stavače
· Retrievre
· Španiele
· Farbiare
· Duriče
· Jazvečíky
· Teriére
· Chrty
· OstatnéPrávna poradňa

Spät na začiatokStránky: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155]
poslal: hrdlickadomino9. Februára 2015., 12:46
Dobrý deň pán doktor,
chcel by som Vás požiadať o odbornú radu v prípade nasledujúcej situácie. Určitému PZ končí v druhej polovici roka 2015 nájomná zmluva s vlastníkmi poľovných pozemkov (ďalej len VPP) o využití týchto pozemkov na výkon práva poľovníctva. S vedomím tejto skutočnosti sa 6 členov spomínaného PZ rozhodlo osamostatniť sa, s cieľom vytvoriť si nové PZ. V tomto smere vykonali nasledujúci krok. Zvolali zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov za účelom prijatia rozhodnutia o využití spoločného poľovného revíru daného PZ na obdobie nasledujúcich 15 rokov. Výsledkom zhromaždenia bola notárska zápisnica, kde je uvedený súhlas vlastníkov poľovných pozemkov (52% vlastníkov)

K opísanej situácii, by som sa rada spýtala na pár otázok.

1. Je uvedený postup v súlade so zákonom ? (aj napriek tomu, že zhromaždenie VPP bolo uskutočnené pod hlavičkou terajšieho PZ a nie za účelom vytvorenia nového PZ ? )
2. Je v súlade so zákonom, že vyššie spomínaní 6 členovia terajšieho PZ konali svojvoľne bez predchádzajúceho súhlasu predsedu a ostatných členov PZ, a bez súhlasu a poverenia členskej schôdze PZ ?
3. Aké sú možnosti ostatných členov PZ? Aké kroky by mali podniknúť na zabránenie vzniku nového PZ a zachovanie činnosti pôvodného PZ ?

Ďakujem za Váš odborný názor

S pozdravom
Právnik odpovedá:
Dobrý deň " hrdlickadomino"!
Na presné odpovede na Vaše otázky by som potreboval preštudovať na vec sa vzťahujúci spisový materiál!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
9. Februára 2015., 18:25JUDr. Peter Kovács

poslal: peto708. Februára 2015., 09:32
Dobrý deň pán doktor,
V našom poľovníckom združení práve prebieha zmena domáceho poriadku a stanov , chcem sa opýtať , dokedy je možné podávať pozmenujúce návrhy k novým zmenám, ktoré navrhol výbor združenia. Či je lehota daná zákonom alebo si to určuje poľovnícke združenie. Kde by som našiel presné definície - aké ma práva a povinnosti stály hosť. Za odpoveď ďakujem .
Právnik odpovedá:
Dobrý deň " peto70"!
Návrhy môžete podávať ako každý člen teda ja Vy aj na ČS.Stály hosť má také "oprávnenie" aké mu prináležia zo stanov!


S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
9. Februára 2015., 18:21JUDr. Peter Kovács

poslal: Michal21429. Januára 2015., 17:46
dobrý den
Je v novom zákone riešené prednostné právo vlastníka poľovných pozemkov na prijatie za člena PZ_ dakujem michal
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "Michal214"!
Ak myslíte súčasne platný zákon o poľovníctve, tak v tomto zákone nie je!

S pozdravom:JUDr.Peter Kovács!
2. Februára 2015., 15:43JUDr. Peter Kovács

poslal: hunter45129. Januára 2015., 09:22
Vážený pán doktor !
K môjmu dotaz zo dňa 18.12.2014 feko 31 bol zvedavý na vyjadrenie kancelárie ministra pôdohospodárstva SR, ale aj vy Ste bol zvedavý na na názor profesionálnych odborníkov.
Pre posúdenie na akej profesionálne úrovni sú naši profesionálni zákonodarcovia a na akých princípoch demokracie prácuju
a k nezákonnému konaniu a porušovaniu ľudských práv a poľovníckej moralky organmi SPZ sú schopní prispôsobiť a upravit znenie zákona o poľovníctve schváleného NR SR bez mihnutia oka aj stanovy SPZ,ale aj Disciplinárny poriadok SPK opakovanie uvádzam vyjadrenie riaditeľa odboru komunikácie a marketingu kancelárie ministra Pôdohospodárstva SR zo dňa 16.10.2014
Citujem.:
Podľa § 79 ods. 15 zákona č.274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len " zákon o poľovníctve " ) Slovenský poľovnícky zväz ( ďalej len " SPZ" ), vykonával činnosť Slovenskej poľovníckej komory ( ďalej len "SPK" ) od účinnosti tohto zákona do vzniku organizačných zložiek komory Disciplinárny poriadok schválilo ministerstvo pod č.3262/2009-720/1523 z2.9.2009 v zmysle vtedy platného znenia § 72 ods. 2 zákona 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vtedy. SPZ podľa § 79 ods. 15 zákona o poľovníctve vykonával činnosť SPK od účinnosti tohto zákona do vzniku organov a organizáčnych zložiek SPK
- Kompetenciu riešiť disciplinárne previnenia držiteľov poľovných lístkov podľa disciplinárneho poriadku dostala SPK v § 77 zákona o poľovníctve. Pre úplnosť uvádzame, že v roku 2010 disciplinárny poriadok schválilo Ministerstvo pôdohospodárstva SR pod číslom1189/2010-720-120 s účinnosťou od 01.04.2010.
-Disciplinárne previnenia rieši a disciplinárne konanie vedie SPK. Čo sa tyká Stanov SPZ,ide o zverejnenu informáciu podľa § 4 ods.3 zákona č. 211/2000 Z.z ., nakoľko stanovy SPZ sú zverejnené na webovom sídle SPZ
- Ministerstvo pôdohospodárstva zároveň potvrdilo , že nevydalo žiadnu výnimku na základe ktorej by organy SPZ mohli ustanoviť disciplinárne senáty a disciplinárne konať voči držiteľovi poľovného lístka Vyjadrenie toho istého riaditeľa kancelárie ministra pôdohospodárstva SR zo dňa 22.01.2015
Citujem.: Disciplinárny poriadok schválený pod č.1189/2010-720 s účinnosťou od 1.4.2010 bol vydaný pre Slovenskú poľovnícku komoru. Vzhľadom na skutočnosť, že poľovnícke organizácie, ktoré používajú poľovný revír a zároveň aj ich organizačné zložky, ak ich majú vytvorené, sú členmi poľovníckej komory, platil vtedy učiny disciplinárny poriadok aj pre RgO SPZ v Humennom.
Pýtam sa pän doktor
a). Je vyjadrenie kancelárie ministra pôdohospodárstva SR zo dňa 22.01.2015 pravdivé ?
b). Pokiaľ áno v skutočnosti to znamená , že organ ktorý není organom RgO SPZ v Humennom, nemusí sa riadiť ani zákonom o poľovníctve ani stanovami SPZ § 3 ods. 1 ani disciplinárnym poriadkom SPK, ani poľovníckou morálkou a môže vylúčiť držiteľa poľovného lístka z členstva SPZ aj keď platný disciplinovaný poriadok SPK mu to neumožňuje a neni povinné ani doložiť , alebo preukazť dôkazy o dôvodoch vyučenia z členstva v SPZ
c) pokiaľ áno znamená to , že dočasný disciplinárny poriadok SPZ č. 3262/2009-720/1523 s účinnosťou od 02.09.209 do 31.04.2010 schválený Ministerstvom pôdohospodárstva SR bol len akýmsi výsmechom poľovníckej verejnosti
d) Podla v vyjadrenia kancelárie MP SR znamená , že držiteľa poľovného lístka môžu demokraticky zvolení dvojstoličkovi predstaviteľa SPZ, demokratickým spôsobom aj dvakrát trestať ako nezákonný organ SPZ , ale aj ako organ SPK.
Za porozumenie dakujem
S pozdravom
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "hunter451"!
Je to veľmi "zaujímavé" vyjadrenie, a to aj napriek tomu, že sa obmedzilo iba na všeobecné vyjadrenia.
Mám zato, že právny názor, stanovisko predstaviteľov takej poľovníckej organizácii v ktorej je normálne, že predsedom jednej jeho organizačnej zložky je osoba,ktorá je právoplatne vylúčená, zrejme nemôže korešpondovať so zákonom.....
Odporúčam Vám preto, podajte žalobu a dúfajte, že spravodlivý súd rozhodne!


S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
2. Februára 2015., 15:44JUDr. Peter Kovács

poslal: totti29. Januára 2015., 08:02
Dobry den pan doktor,

Ubezpecujem Vas,ze Vase odpovede citam pozorne. Ale asi nie som dostatocne pozorny, tak by som Vas este raz poprosil , keby ste mi napisali, ktoru odpoved a pre koho si mam precitat, ale taku odpoved, ktora aspon trosicku bude korespondovat s mojou otazkou. Staci mi len paragraf, zakon a je vybavene.

Pan doktor, mne to je jasne, tento problem. Ale berte ohlad na tisice polovnikov. Tym pomozete prave im a nie mne. Ja ked pojdem s manzelkou do reviru, urcite ju nezapisem. Na zaklade Vasich odpovedi na tento problem sa zapisal u nas do knihy polovnik - otec, zapisal aj syna , ziaka ZS a jeho dvoch spoluziakov, ktori isli s nim. Ked sa stal tercom usmevnych poznamok, odvolal sa na PP z internetu....
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "totti"!
Radšej sa k tomuto už nebudem vyjadrovať....pripadá mi to ako mlátenie prázdnej slamy! Doporučujem Vám, aby ste požiadali o názor na slovo vzatých odborníkov z ministerstva...Mňa by tiež zaujímalo ako oni vysvetlia "nezapisovanie" nepovolaných osôb, napríklad detí na posede a pod.!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
2. Februára 2015., 15:47JUDr. Peter Kovács

poslal: zora26. Januára 2015., 18:56
Dobrý deň prajem. Pán doktor poprosím Vás o odpoveď na túto otázku a o právnu radu, postup.

V zmysle zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z.z., § 19/2-d:, okrem iným podmienok poľovnícky hospodár musí splniť aj túto podmienku:
-skúšku poľov. hospodára alebo vyššiu odbornú poľov. skúšku alebo .......V našom PZ poľov. hospodár túto skúšku vykonal v roku 1994. Existuje nejaký predpis, ktorý ukladá povinnosť poľov. hospodárovi túto skúšku obnoviť po určitom čase? Ak áno, prosím to uviesť a aj ako postupovať. Ďakujem.
Právnik odpovedá:
Dobrý deň" zora"§
Nie nemusí. Aj § 80 ods. 2 zákona o poľovníctve ustanovuje, že vykonané skúšky poľovných hospodárov do 31.augusta 2009 zostávajú v platnosti!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
28. Januára 2015., 13:22JUDr. Peter Kovács

poslal: totti26. Januára 2015., 14:51
Dobrý deň pán doktor,

K otázke od "sporko1234", Ústvava SR, čl.2, ods. 3 "Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá."

Ktorá právna norma žiada ,v ktorom ustanovení, napríklad od môjho kolegu z práce, manželky, syna....nepoľovníka, ktorý pôjde so mnou do revíru na posed bez zbrane, aby sa zapísal do KNR? Čo by mal vysvetľovať a komu, pokiaľ by išiel spolu so mnou?

Len tak z praxe. V našom PZ chodí pravidelne jeden člen s manželkou a synom do revíru, obaja nepoľovníci, samozrejme nemajú žiadnu zbraň. Otázka znie, ktoré ustanovenie Zákona o poľovníctve (prípadne iného) sa vzťahuje na ich zápis do KNR?

Myslím, že odpoveď bude zaujímať tisíce poľovníkov. A spomínam si na jednu otázku, kde chodil vedľa posedu poľovníkovi fotograf. Myslím, že ste mu odpovedali, že mu iné nič nezostáva, len ho tam strpieť.
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "totti"!
K Vašim poznámkam iba toľko, že si Vás dovoľujem opakovane poprosiť aby ste čítali pozornejšie moje odpovede......! Ďakujem!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
28. Januára 2015., 13:14JUDr. Peter Kovács

poslal: lucerna22. Januára 2015., 14:49
Dobrý deň pán doktor.
Pôvodná otázka znela takto:
V jednom poľovníckom združení v našom okrese je hlasovanie pri rozhodovaní upravené podľa toho, akú má člen výmeru pozemkov v hraniciach revíru.PZ má 19 členov,z toho dvaja členovia majú také výmery pozemkov,že pri hlasovaní oni dvaja majú k dispozícii 80 percent hlasov a ostatných 17 členov disponuje 20 percentami.Ako sa oni rozhodnú,tak sa robí v PZ.Myslím si,že to nie je v poriadku a v súlade so zákonom. Aký je prosím Váš názor?Ďakujem

Ale presne je to takto:

4 členovia sú ako kmeňový a oni majú po jednom 20% hlasov čiže dokopy 80% a zostatok 15 členov disponujú zostatkovým 20%.Jedná sa o poľovný spolok a stanovy odsúhlasili.Lesný úrad už to aj schválil.Či je to takto v poriadku?
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "lucerna"!
Aj k vzhľadom k "chaotičnosti" Vašej otázky, by som potreboval vidieť predmetné stanovy aby som Vám mohol dať vyčerpávajúcu odpoveď!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
28. Januára 2015., 13:11JUDr. Peter Kovács

poslal: lucerna21. Januára 2015., 18:31
Dobrý deň pán doktor.
V jednom poľovníckom združení v našom okrese je hlasovanie pri rozhodovaní upravené podľa toho, akú má člen výmeru pozemkov v hraniciach revíru.PZ má 19 členov,z toho dvaja členovia majú také výmery pozemkov,že pri hlasovaní oni dvaja majú k dispozícii 80 percent hlasov a ostatných 17 členov disponuje 20 percentami.Ako sa oni rozhodnú,tak sa robí v PZ.Myslím si,že to nie je v poriadku a v súlade so zákonom. Aký je prosím Váš názor?Ďakujem za odpoveď.
Právnik odpovedá:
Dobrý deň " lucerna"!
Ak sa jedná o PZ v poriadku to nie je, preto mám za to, že by ste mali podať podnet na Okresný úrad, ktoré takéto stanovy zaregistroval, prípadne podajte žalobu!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
22. Januára 2015., 11:32JUDr. Peter Kovács

poslal: sporko123420. Januára 2015., 09:12
dobry den p Doktor
reagujem na Vasu davnejsiu odpoved jednemu z citatelov poradne,kde sa citatel pytal ze ci clen PZ ktory ide do reviru so zbranou je povinny okrem seba zapisat do KNR aj kazdu osobu nehladiac na to ci ma so sebou zbran .Osobne si myslim ze "civila" ktory ide somnou na postriezku napr kamarat ,manzelka dcera..ktory nie su ani polovnikmi nemusim zapisovat do KNR. Musi byt zapisana len polujuca osoba.Osobne som Vas vyklad pochopil tak ze trvate na tom ze treba zapisat kazdeho aj "civila" V zakone som nenasiel nic co by potvrdzovalo Vase tvrdenie .
dakujem za Vasu odpoved sporko..
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "sporko"!
Uvažujte logicky s rozumom v hrsti! (ako napr. vysvetlí dotyčná osoba "pobyt" na posede, ...apod??) Iba podotýkam, že zákon o poľovníctve nie je dobrý, ale bohužiaľ je platný a účinný a treba ho rešpektovať!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
22. Januára 2015., 11:29JUDr. Peter Kovács

Spät na začiatokStránky: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155]

Položenie novej otázky - len pre registrovaných užívateľov, vstup tu, registrácia tuAll logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2002 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Generovanie stránky 0.134 sekund