[ Prihlásenie ] [ Admin prihl. ]     earth  madarska verzia  slovenska verzia  

· Úvodná stránka
· Archív
· Archív
· Fotogaléria
· Počasie
· Prihlásenie
· Stiahnite si
· Témy
· Vyhľadávať

· Poľovníctvo a rybárstvo
· Hubertlov
· Halali
· Naše poľovníctvo
· Svět Myslivosti
· Poľovnícka literatúra

· Dravce Slovenska
· Správy RPS

· Banskobystrický kraj
· Bratislavský kraj
· Košický kraj
· Nitriansky kraj
· Trenčiansky kraj
· Trnavský kraj
· Prešovský kraj
· Žilinský kraj

· pmatta:
Náhodne vybratá fotka-pmatta-

Naposledy nahrali:
· jomarko
· ollab
· mirojevo

 Nové čísla v archíve:
· 2003/04
· 2003/05

 Kompletný archív...

 Nové čísla v archíve:
· 1927/08

 Kompletný archív...

· Fórum
· Pokec
· Kniha návštev
· List redaktorovi
· Redakcia

· Organizačná štruktúra
· Stanovy SPZ
· Poľovnícke predpisy
· Školenia
· Prehliadky trofejí

· Komisia
· Slovenský rebríček
· Medzinárodný rebríček
· Bodové hranice
· Hodnotiteľské tabuľky

· Kontinentálne stavače
· Anglické stavače
· Retrievre
· Španiele
· Farbiare
· Duriče
· Jazvečíky
· Teriére
· Chrty
· OstatnéPrávna poradňa

Spät na začiatokStránky: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155]
poslal: salatin10. Mája 2016., 13:24
Dobrý deň p. doktor
Poprosím o odpoveď.... Užívatelia pol. pozemkov od nás - PZ žiadajú, stráženie ich polí samozrejme v noci. Má takáto činnosť opodstatnenie v predpisoch - zákonoch ak sa má k tomu ešte aj použiť výstrel zo zbrane na odplašenie zveri.
Ďakujem za odpoveď.
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "salatin"!
Žiadať samozrejme môžu, je však na Vás, či im vyhoviete, alebo sa dohodnete. Nevysporiadaná však potom ostáva otázka čo s prípadnými škodami?

S pozdravom. JUDr. Peter Kovács!
13. Mája 2016., 15:38JUDr. Peter Kovács

poslal: derzu9. Mája 2016., 17:42
Dobrý deň...p. doktor chcem sa Vás opýtať ako je to s duplicitou plných mocí od vlastníka poľovného pozemku u dvoch konkurenčných poľovníckych spoločností uchádzajúcich sa o prenájom revíru.
2, Dá sa použiť analógia : platí neskorší dátum, keď v plnomocenstve je doslovne uvedené, že zároveň odvolávam plnomocenstva udelené skôr - pred dátum podpísania poslednej plnej moci ?
3, Môže nastať situácia, že duplicitné plnomocenstvo bude v skúmaní Okresným úradom pred registráciou zmluvy, alebo následným súdnym napadnutím zmluvy odpočítané resp. neuznané ?
4, Mohla by ignorácia duplicitného plnomocenstva zo strany zvolavateľa u konkurencie viesť ako hlavný dôvod na zrušenie zhromaždenia vlastníkov Okresným úradom alebo Okresným súdom ?

Ďakujem....
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "derz"
Výraz duplicita plných mocí zákon nepozná. Evidentne sa zrejme jedná o to, že v tej istej vystupuje na základe plnej moci viac splnomocnencov toho istého splnomocniteľa. žiadna analógia ti nie je na mieste, nakoľko splnomocnenie je prejavom konkrétnej vôle.
Vzhľadom k tomu akých máme štátnych úradníkov, je len samozrejmé, že môže nastať akákoľvek situácia.........Predmetné konanie nepoznám ani som nevidel inkriminované plné moci, preto sa neviem podrobnejšie a konkrétnejšie k veci vyjadriť. a neviem uviesť ani to čo by sa sa stalo keby- myslím tým prípadné konanie na súde.Doporučujem Vám predmetnú vec konzultovať s nejakým právnikom, aby ste náhodou neprišli k "úrazu", lebo iba podľa Vášho opisu celá záležitosť sa mi zdá taká nejaká "zmatená"!

S pozdravom. JUDr. Peter Kovács!
13. Mája 2016., 15:36JUDr. Peter Kovács

poslal: jager5256. Mája 2016., 07:32
Dobrý deň pán doktor.
Právny expert ministerstva Pôdohospodárstva SR, člen prezídia SPK, predseda legislatívnej komisie SPK, člen dozornej rady SPZ, samozvolený predseda DS DR SPZ ( Stanovy SPZ neumožňujú ustanoviť predsedu DS DR SPZ ). AJ napriek tomu, že v SPZ pri rozhodovacej činnosti má procesné postavenie správnych orgánov nie SPZ, ale orgány SPZ. Aj napriek tomu, že podľa stanov SPZ DS DR SPZ neni orgánom SPZ a nedisponuje ani predsedom aj napriek tomu samozvolený predseda DS DR SPZ bez oprávnenia , bez poverenia hrubým porušením zákona o poľovníctve, stanov SPZ , interných predpisov SPZ, a ignorovaním Disciplinárneho poriadku SPK, ústavného práva, ľudskej dôstojnosti, ľudských práv a slobôd, hrubým porušením práv držiteľa poľovného lístka vydal ( sfalšoval ) rozhodnutie neopečiatkovanú verejnú listinu v mene DS DR SPZ bez jedinej povinnej náležitosti rozhodnutia v ktorej aroganciou moci organizačných štruktúr SPZ, bez odôvodnenia bez dôkazov krivo obvinil držiteľa poľovného lístka , člena SPK z hrubého, závažného a dlhotrvajúceho porušovania stanov SPZ ako aj ORP SPZ v neexistujúcom PZ a vylúčil ho z členstva v SPZ. ( Samozvolený predseda DS DR SPZ do dnešného dňa odmieta predložiť dôkazy o vine nielen vylúčenému členovi SPK , ale aj na dožiadanie OČTK , prokuratúry, SAK ale aj súdu,)
Voči rozhodnutiu vydaného neznámym orgánom bola podaná na súd žaloba, Prezident SPZ ( nominant SMER - SD ) splnomocnil samozvoleného predsedu DS DR SPZ ako vlastníka súkromnej advokátskej kancelárie v Senici aby vo veci zastupoval sám seba a preukázal poľovníckej verejnosti, že na základe presláveného varovného zdvihnutého prsta strany SMER -SD slovenské poľovníctvo nie je vykonávané v zaujme štátu, neriadi sa platným právnym poriadkom SR, ale slovenské poľovníctvo je riadené expertom MP a RV SR , členom prezídia SPK, predsedom legislatívnej komisie SPK, samozvoleným predsedom podľa vlastného zákona t. j podľa už cca 6 rokov zaniknutého zákona o združovaní občanov čo aj sám potvrdil aj do zápisnice kriminálnej polície v Bratislave ( je za potreby poznamenať , že vlastný zákon SPZ zakazuje členom SPK otvárať ústa )
Na základe vyššie uvedeného by som sa rád opýtal pán doktor
A). Je v tomto prípade možne , aby samozvolený predseda DS DR SPZ ako advokát vlastnej súkromnej advokátskej kancelárie pred sudom zastupoval sám seba ako aj KS DR SPZ, ktorý neni orgánom SPZ
B). Neide v tomto prípade o konflikt záujmov?
c) Alebo v tomto prípade a v tejto veci charakter rozhoduje.

Ostávam s pozdravom
Právnik odpovedá:
Dobrý deň " jager 525"
Najprv by musel súd právoplatne vyrieknuť, že KS DR SPZ nie je orgánom SPZ a potom sa dá s tým niečo riešiť. Dúfam, že ste už podali všetky príslušné žaloby na súd!
Na Vaše ostatné písomné prejavy iba toľko, že ľudom sa to všetko takto páči, veď akých zvolili také zákony im urobili......

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács.
13. Mája 2016., 15:26JUDr. Peter Kovács

poslal: pgrzanka29. Apríla 2016., 13:19
Zdravím pán doktor,
na základe stanov SPZ pravidelne zasielame kópie zápisníc z členských schôdzí našeho združenia na okr.org.SPZ.Táto povinnosť by myslím mala slúžiť pre prípady možnosti porovnania či akejsi zálohy v prípadoch sporov alebo strát dokumentov či disciplinárneho konania a podobne. Naša okresná tajomníčka SPZ a SPK nám listom zaslala požiadavok na podanie vysvetlenia jedného z diskusných príspevkov nášho člena z výr.členskej schôdze,ktorý je v zápisnici zaznamenaný.
Moja otázka : môže zástupca okr.organizácie SPZ či SPK čokoľvek od nás požadovať na základe preštudovania našich interných dokumentov?Prípadne na základe čoho?
Za odpoveď vopred ďakujem.
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "pdrzanka"
Ak Vaša PZ je organizačnou zložkou poľovníckej organizácie SPZ, tak jeho zástupca áno!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
3. Mája 2016., 13:54JUDr. Peter Kovács

poslal: pgrzanka8. Apríla 2016., 15:59
Dobrý deň pán doktor,
v súvislosti s "povinnými streľbami" členov SPK som našiel dokument schválený snemom SPK 11.6.2011 :Smernica o organizovaní a vykonávaní kontrolných strelieb členmi SPK.V tomto dokumente je okrem iného toto:
B.Účasť na kontrolnej streľbe
1. Každý člen SPK, držiteľ zbraní na výkon práva poľovníctva je povinný úspešne absolvovať kontrolnú streľbu raz za päť rokov. Noví členovia SPK musia absolvovať kontrolne streľby každý rok po dobu troch rokov od získania prvého poľovného lístka. Konferencia OPK môže zmeniť obdobie vykonávania kontrolných strelieb minimálne 1 raz za 5 rokov svojím uznesením na obdobie 1 raz za 4 roky, alebo 1 raz za 3 roky.

5. V prípade, že sa pozvaný člen SPK na kontrolnú streľbu nedostaví, ani svoju neúčasť písomne neospravedlní, Predstavenstvo OPK mu uloží sankciu ako náhradu za vynaložené náklady pri organizovaní a vykonávaní kontrolných strelieb v jednotnej výške 20 €. Neospravedlnená neúčasť na kontrolných streľbách sa posudzuje za porušenie organizačnej disciplíny SPK.
Zaplatenie nákladov za neospravedlnenú neúčasť nezbavuje povinnosť absolvovať kontrolné streľby.

Moja otázka : do akej miery je pre nás, členov SPK táto smernica zaväzujúca,keď Ste prednedávnom písal že povinnosť absolvovania kontrolných strelieb nieje nikde zakotvená?
Za odpoveď vopred ďakujem.
Právnik odpovedá:
Dobrý deň " pgrzanka"!
Mám za to, že táto smernica je prinajmenšom "neodôvodnená", nakoľko sa prieči nielen zákonu o zbraniach a strelive ale podľa môjho názoru aj čl. 12 ods. 1 a odvodene aj čl. 47 ods. 2 Ústavy SR. Povinnosť svojim členom môže samozrejme SKP - tak ako každá organizácia alebo združenie - ukladať, ale iba v súlade so zákonom. Povinnosti držiteľa zbraní ukladá zákon o zbraniach a strelive a nie smernica SPK. V zákone o zbraniach a strelive nie je ani zmienka o tom, že držiteľ zbrane má povinnosť absolvovať kontrolné streľby a už vôbec nie o tom, že SPK má oprávnenie ukladať akúkoľvek povinnosť pre držiteľa zbraní. Nezodpovedanou otázkou ostáva aj ten fakt odkiaľ má SKP, OPK vedomosť o tom kto je držiteľom a akej zbrane, kto im takúto informáciu poskytol a na základe akého právneho titulu?

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
11. Apríla 2016., 10:39JUDr. Peter Kovács

poslal: jarry97. Apríla 2016., 22:33
Dobry neskory vecer, dakujem pekne za kvalifikovanu odpoved, maj sa dobre.
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "jarry9"!
V pohode, ahoj!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
11. Apríla 2016., 10:49JUDr. Peter Kovács

poslal: redbolt7. Apríla 2016., 07:19
Dobrý deň p. doktor,
sme PS /nie PZ/ a podla stanov PS predstavenstvo vylucilo clena z organizacie a jeho odvolanie postupilo na riesenie valnemu zhromazdeniu PS, ktore na svojom zasadnuti verejnym hlasovanim jednomyselne potvrdilo rozhodnutie predstavenstva a dotycneho clena natrvalo vylucilo z PS. Moja otazka znie:
1./ moze sa proti rozhodnutiu valneho zhromazdenia este odvolat? Ak ano, tak do kolkych dni od dorucenia pisomneho oznamenia o vyluceni a komu ho ma adresovat.
2./ alebo mu ostava iba riesenie sudnou cestou /co je moj nazor/, ak ano, tak do kolkych dni od dorucenia pisomneho oznamenia o vyluceni moze tuto vec podat na sud.
Mimochodom tento clen ma momentalne zadrzany zbrojny preukaz podľa Zákona č. 190/2003 Z.z. §-u 19 za nespoľahlivosť s možnosťou obnovenia v roku 2018. Aj napriek týmto skutočnostiam ziadal odo mna /este pred pravoplatnym vylucenim/ povolenku na lov. Mal pravo na povolenku na lov ak ma odobraty zbrojny preukaz?
Dakujem pekne za odpovede.
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "redbolt"
1./ Proti druhostupňovému rozhodnutiu správneho orgánu nie je možné odvolanie.
2./ Člen PS sa môže domáhať svojich práv žalobou na príslušnom súde v zákonnej 60-dňovej lehote od doručenia druhostupňového rozhodnutia.
Je to paradox, ale kým je členom má právo loviť,aj na tomto prípade je vidieť aký to máme zákon o poľovníctve.....

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
7. Apríla 2016., 18:05JUDr. Peter Kovács

poslal: jarry96. Apríla 2016., 22:27
Pozdravujem Ťa pan doktor, dovol mi otazku. Su kontrolne strelby pre clenov SPK povinne? Lebo pocuvam nazory, ze KS nie su povinne, viď napr. http://www.lovuzdar.sk/diskusia/6045/kontrolne-strelby-2015
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "jarry0"
Takúto povinnosť žiadny právny predpis, záväzné nariadenie ale ani samotné stanovy SPK pre členov SPK neukladajú. Preto iba z opatrnosti: ak by stanovy aj takúto povinnosť ukladali, to je nezákonné, lebo aj podľa právneho názoru NS SR povinnosť i svojim členom organizácia môže ukladať iba čo s týka vnútroorganizačného života, a my sa zrejme zhodneme, že zbrojný preukaz nevydáva svojim členom SPK, že?

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
12. Apríla 2016., 10:14JUDr. Peter Kovács

poslal: samorast20. Marca 2016., 14:30
Dobrý deň p. JUDr. Kovács ,
asi pred rokom ma navstivil clen pripravneho vyboru novovznikajuceho PS, s tym, ze ked podpisem najomnu zmluvu na vykon prava polovnictva na mojich pozemkoch budem zaradeny ako clen PS. Zmluvu som s nimi podpisal no na ustanovujucej schodzi ma neprijali, s tym , ze moja ziadost bude riesena na najblizsej vyrocnej schodzi.
1. Mam narok po pravnej stranke aby ma zobrali za clena PS?
2. ak ano na aky zakon sa mozem odvolat?
Dakujem za odpovede
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "samorast"!
Nevidel som predmetnú zmluvu, ale ak je to tak ako tvrdíte potom je len samozrejmé, že máte nárok na členstvo v PS. Presne akú žalobu môžete podať, Vám však viem uviesť až po preštudovaní predmetnej zmluvy a prípadnej konzultácii s Vami!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
21. Marca 2016., 11:49JUDr. Peter Kovács

poslal: Jastrab11. Februára 2016., 15:15
Dobrý deň p. JUDr. Kovács
Chcem sa opýtať či môže byť uznesenie členskej schôdze PZ v rozpore s Domácim poriadkom PZ (stanovami PZ) a či je takéto uznesenie platné?

Ďakujem
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "Jastrab"!
Domáci poriadok sa nerovná stanovy, ako ste to nesprávne napísali. Predmetné uznesenie, ani Vaše stanovy ani domáci poriadok som nevidel, preto Vám odpoviem vo všeobecnej rovine: každé rozhodnutie ktoré je v rozpore so stanovami je neplatné!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
22. Februára 2016., 13:24JUDr. Peter Kovács

Spät na začiatokStránky: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155]

Položenie novej otázky - len pre registrovaných užívateľov, vstup tu, registrácia tuAll logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2002 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Generovanie stránky 0.133 sekund