[ Prihlásenie ] [ Admin prihl. ]     earth  madarska verzia  slovenska verzia  

· Úvodná stránka
· Archív
· Archív
· Fotogaléria
· Linky
· Odporučte nás
· Počasie
· Prihlásenie
· Stiahnite si
· Témy
· Vyhľadávať

· Poľovníctvo a rybárstvo
· Hubertlov
· Halali
· Naše poľovníctvo
· Svět Myslivosti
· Poľovnícka literatúra

· Dravce Slovenska
· Správy RPS

· Banskobystrický kraj
· Bratislavský kraj
· Košický kraj
· Nitriansky kraj
· Trenčiansky kraj
· Trnavský kraj
· Prešovský kraj
· Žilinský kraj

· matozcause:
Náhodne vybratá fotka-matozcause-

Naposledy nahrali:
· ollab
· Grizzly007007
· ikocis

 Nové čísla v archíve:
· 2003/04
· 2003/05

 Kompletný archív...

 Nové čísla v archíve:
· 1927/08

 Kompletný archív...

· Fórum
· Pokec
· Kniha návštev
· List redaktorovi
· Redakcia

· Organizačná štruktúra
· Stanovy SPZ
· Poľovnícke predpisy
· Školenia
· Prehliadky trofejí

· Komisia
· Slovenský rebríček
· Medzinárodný rebríček
· Bodové hranice
· Hodnotiteľské tabuľky

· Kontinentálne stavače
· Anglické stavače
· Retrievre
· Španiele
· Farbiare
· Duriče
· Jazvečíky
· Teriére
· Chrty
· OstatnéPrávna poradňa

Spät na začiatokStránky: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]
poslal: pzondava19. Júla 2015., 13:04
Dobrý deň p. doktor Kovacs!

Chcem sa opýtať na výklad stanov SPK, konkrétne na §18 konferencia.
Na výročnej konferencii OPK sa zúčastnili ako delegáti s hlasom rozhodujúcim aj dvaja členovia združení, ktorí výkon práva poľovníctva vykonávajú v revíri, ktorý patri do našej OPK, ale sú členovia inej OPK z dôvodu trvalého bydliska v inom okrese. Jeden z nich dokonca bol zvolený do predstavenstva OPK, aj keď je členom inej OPK. Taký človek rád schvaľuje poplatky a mimoriadne príspevky pre OPK, keď pre neho to neplatí, že? Prosím vás o jasnejší výklad, aj keď viem, že stanovy môže vykladať zákonodarca.
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "pzondava"!
K tomu iba toľko, že by ste v predmetnej veci mali podať podnet na SPK, a zároveň aj na ministerstvo ako garanta zákona o poľovníctva, nakoľko podľa Vášho opisu došlo k flangrantnému porušeniu nielen stanov SPK, ale aj zákona o poľovníctve Podotýkam, že stanovy SPK nevykladá zákonodarca....ale je iba samozrejmé, že aj stanovy SPK by mali byť v súlade so zákonmi.

S pozdravom:JUDr.Peter Kovács
21. Júla 2015., 17:03JUDr. Peter Kovács

poslal: jager52516. Júla 2015., 09:12
Dobrý deň pán doktor.
Z dôvodu včas neuhradeného členského poplatku mi zaniklo členstvo v poľovníckom združení XY koncom maca 2010. V roku 2010 som bol členom už iného poľovníckeho združenia XZ. 27.04.2010 som bol predvolaný na kárné konanie z dôvodu, že ako člen výboru a finančný hospodár poľovníckeho združenia XY ( ktorého som už nebol členom )som sa mal dopustiť hrubého porušenia Organizačného a rokovacieho poriadku SPZ . Predvolaný som bol predsedom kárneho senátu RgO SPZ, ktorý podľa stanov SPZ, neni orgánom RgO SPZ, nedisponuje predsedom kárneho senátu, § 3 ods. 1 vtedy platných Stanov SPZ ako aj § 42 ods. 1 písm. m už vtedy platného zákona o poľovníctve neumožňoval organom SPZ disciplinárne konať voči držiteľom poľovných lístkov okrem dočasného disciplinárneho poriadku SPZ schváleného MPa RV SR s účinnosťou od 02.09.2009 da 31.03.2010. Dňa 27.04.2010 bolo konanie prerušené z dôvodu neprítomnosti štatutára PZ XY a nemohla byť vykonaná kontrola finančného denníka PZ XY, ktorý bol už bez závad odovzdaný PZ XY čo vlastnoručným podpismi potvrdili aj štatutár PZ XY , kontrolór PZ XY a člen výboru PZ XY. Dňa 26.10.2010 konanie pokračovalo a kárny senát RgO SPZ na základe násilne vykonanej kontroly finančného denníka PZ XY za ktorý som už viac ako pol roka neniesol žiadnu zodpovednosť som bol ( bez uvedenia dátumu ) ako člen výboru a finančný hospodár PZ XY ( aj keď nebol som ani členom PZ XY )obvinený z hrubého porušenia Organizačného a rokovacieho poriadku SPZ. Z rozhodnutie ktoré mi bolo doručené domov som sa dozvedel že okrem hrubého porušenia Organizačného a rokovacieho poriadku SPZ som sa ako člen výboru a finančný hospodár PZ XY mal dopustiť aj hrubého porušenia stanov SPZ ato § 13 ods. 2 písm b),c), d), ( povinnosti člena PZ a nie člena výboru a finančného hospodára PZ ) aj napriek tomu, že ani v tomto prípade nebolo uvedené kedy , kde , a akým spôsobom k hrubému porušeniu stanov SPZ malo dôjsť (kárný senát RgO SPZ odmieta predložiť písomnosti ( dôkazy ) o spáchaní disciplinárneho priestupku do dnešného dňa) som bol vylúčený z členstva SPZ na tri roky.
Na základe vyššie uvedeného sa pýtam pán doktor. a) je možné začať kárne ( disciplinárne ) konanie voči členovi SPZ, ktorý neni členom uvedeného PZ XY , ktorý sa mal niekedy dopustiť ako člen výboru a finančný hospodár do dnešného dňa nepreukázaných priestupkov voči PZ XY b). Sú vyššie uvedené nepreukázané obvinenia aj disciplinárnym ( kárnym ( priestupkom. c) Kto bol oprávnený vo veci konať voči nečlenovi PZ XY - nikto z dôvodu premlčania nakoľko nebolo známe kedy k uvedeným porušeniam malo dôsť. - Kárny senat RgO SPZ, -alebovýborPZXY -d) čo oprávňovalo , alebo kým boli poverené organy SPZ disciplinárne konať voči držiteľovi poľovného lístka po prijatí nového zákona o poľovníctve č.274/2009 Z.z ako aj schválení Disciplinárneho poriadku komory MpaRV SR s účinnosťou od 01.04.2010 -e) Sú povinné aj organy SPZ dodržiavať zákon o poľovníctve, stanovy SPZ, istené predpisy SPZ, alebo vo veci disciplinárnych konaní voči držiteľom poľovných lístkov im bola MPaRV SR udelená výnimka
ďakujem.
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "jager 525"!
Ak preštudujem predmetné rozhodnutie - proti ktorému predpokladám, ste dali odvolanie (predpokladám, že v prípade zamietnutia Vášho odvolania podáte aj žalobu na súd) -sa budem vedieť vyjadriť podrobnejšie. Na základe však toho čo ste uviedli, môžem iba skonštatovať, že "stredovek" a "inkvizícia" zrejme ešte neskončili........... teda aspoň vo Vašom okrese nie.

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
16. Júla 2015., 12:38JUDr. Peter Kovács

poslal: Karol714. Júla 2015., 14:22
Dobrý deň p. JUDr. Kovács,
Mám 4.otázočky
1.) Môže člen poľovnej stráže, byť v knihe návštev reviru zapisaný na "OCHRANU Revíru" a zároveň v presne v tom istom čase aj na lov ??? príklad : Janko Mrkvička, 1.1.2015 , od 20:00 do 22:00 , účel: ochrana revíru ,miesto: celý revír)a hneď je aj napísany o riadok nižšie v knihe že ... : Janko Mrkvička, 1.1.2015, od 20:00 do 22:00,účel: postriežka,miesto : Zelený háj ) ....???

2.)Môže byť člen PZ zapísaný v knihe navštev revíru v jednej lokalite,a jeho hosť,ktoreho si doniesol v druhej lokalite?

3.)Člen PZ je zapísaný v knihe návštev reviru v lokalite Zelený háj,no odstrel uskutoční v inej lokalite,kde nebol napísamý. Čoho sa dopustil ?
4.)Može Poľ.hospodár (ako ,,šef" poľovnej stráže v PZ)ak ide člen poľ.stráže na ochranu revíru ,mu presne nariadiť kam pojde? príklad: J.Mrkvička , Zelený háj,Žltý háj,Modrý háj, ochrana reviru, od 20:00 do 22:00 ....a hospodar mu povie ,nie tam nechoď,ale ak ideš na ochranu ,tak chod do lokality Červený háj. )
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "Karol7"!
1./ Nemôže.
2./ Nepoznám Vaše stanovy ani domáci poriadok, preto neviem sa vyjadriť či je to možné
3./ Treba posudzovať individuálne:za akých okolností došlo k odstrelu, na to je výbor aby to prešetril ak ste podali podnet!
4./To záleží na tom ako to je ošetrené v stanovách alebo v domácom poriadku.

S pozdravom: JUDr.Peter Kovács!
16. Júla 2015., 12:31JUDr. Peter Kovács

poslal: Edu6. Júla 2015., 15:19
Ešte doplním svoju otázku pre upresnenie . Dlhé mesiace nemám povolenku , ktorú mi hospodár odoprel vydať . Vraj ma bude trestať výbor . Doposial som žiadne rozhodnutie o treste nedostal čiže som sa nemohol ani odvolať . Stále som však bez povolenky . Výbor a hospodára som upozornil ,že povolenku mi môže nevydať až keď disciplinarny trest nadobudne právoplatonosť ,Jeho verizia je že bez povolenky budem i tak lebo mi ju nevydá napriek tomu že žiaden trest mi doposial nebol uložený . Je tento postup retrospektivity správny ? Nejako mi nejde do hlavy ,že mám odobranú povolenku bez pravoplatneho rozhodnutia . Ako môže plynuť trest ktorý nebol uložený ???
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "Edu"!
Vami opísaný postup je samozrejme nielen nesprávny, ale aj porušením zákona....Iba na margo: takýto funkcionári, ako aj hospodár, by určite nemali riadiť poľovníctvo. Ale čo ste si zvolili to máte!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
16. Júla 2015., 12:25JUDr. Peter Kovács

poslal: Edu2. Júla 2015., 20:03
Dobrý večer pán doktor . Dnes som sa zúčastnil výborovej schôdze kde bol riešený môj priestupok . Podal som vysvetlenie a opýtal som sa hospodára prečo nemám už niekoľko mesiacov povolenku ? Odpovedal ,že tak rozhodla členská schôdza ktorá výbor poverila aby so mnou prejednal priestupok . Myslím si ,že dokedy výbor priestupok neprerokoval mal som mať minimálne povolenku na škodnú zver ako i povolenku na všetkú zver ako každý člen podľa rozhodnutia poľovníckej organizácie . Počas zasadania výboru som bol vykázaný zo zasadania s odôvodnením ,že nemám žiadne právo ďalej sa zúčastiť zasadnutia výborovej schôdze . Lebo sú orgán ktorý musí rozhodnúť bez mojej prítomnosti . Povolenku som nedostal s odôvodnením ,že mi rozhodnutie oznámia do 15 dní poštou . Bol postup poľovného hospodára a výboru správny ?
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "Edu"!
Postup poľovného hospodára nebol správny. Podľa Vášho opisu jeho konania sa jedná o svojvôľu, preto mám zato, že jeho konanie by ste mali oznámiť na Okresný úrad!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
16. Júla 2015., 12:21JUDr. Peter Kovács

poslal: strelec117. Júna 2015., 11:17
Dobrý deň,
Poslal som sťažnosť na ústredie SPZ do Bratislavy z dôvodu, že do dnešného dňa mi poľ.združenie ani Oko SPZ neposkytlo kópiu zápisnice z výročnej členskej schôdzi ,kde sa hlasovalo o mojom prijatí do poľov.združenia.
Ubehol viac ako mesiac od odoslania mojej sťažnosti na ústredie SPZ ,no odpoveď som žiadnú nedostal. Ako mám postupovať ďalej ??? Ďakujem
Právnik odpovedá:
Dobrý deň " strelec"!
Podajte sťažnosť na nekonanie a následne potom môžete podať príslušnú žalobu na súd!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
18. Júna 2015., 16:24JUDr. Peter Kovács

poslal: jarus16. Júna 2015., 12:12
Dobrý den p. doktor,
mám otázku. Dobrovolne som vystúpila z pol.združenia ku koncu roku. Doteraz som od nich nedostala žiadnu písomnú správu resp. odpoved o mojom majetkovom podieli hospodarenie za rok ked som ešte členom bola. Medzičasom sa združenie rozpadlo. Na akú inštitúciu sa mám obrátiť?
Dakujem za radu.
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "jarus"!
Obráťte sa na príslušné Oko resp. Rgo!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
18. Júna 2015., 16:22JUDr. Peter Kovács

poslal: vlavar13. Júna 2015., 10:21
Pozdravujem p. JUDr. Kovács,
mám na Vás otázočku. Naše PZ zaradené pod SPZ vykonalo akt prijatia člena formou hlasovacích lístkov, poštou, nie na členskej schôdzi. Niekto tomu vraví aj hlasovanie perr rollam. Máme členov, ktorý sú dlhodobo v zahraničí a podali PZ žiadosť, aby sa mohli podielať na fungovaní a chode PZ. Teda aj rozhodovaní o prijatí za člena.
Výbor žiadateľov odporučil na prijatie a rozoslal každému členovi list s návrhom výboru na prijatie a hlasovacím lístkom. Po odhlasovaní členovia lístky podpísané doručili predsedovi. Výbor po uzávierke hlasovania vyhodnotil hlasovanie. Všetko je zápisničné evidované a archivované. Nikde v stanovám neviem nájsť kolíziiu s použitou formou hlasovania. Všetkým členom boli doručené podklady rovnako. Poštou. Aj tým v zahraničí. S dostatočnou lehotou aj na rozhodnutie a zaslanie návratok s písomným vydrením výsledku.
Na schôdzach nevieme zabezpečiť potrebný počet člernov pre hlasovanie. Postupovali sme správne so zvolenou formou hlasovania? Stanový SPZ po roku 2012 už nič nehovoria ani o kvalifikovanej väčšine. O prijatí rozhoduje členská základňa na odporúčanie výboru. O prijatí rozhoduje nadpolovičná väčšina všetkých členov. Nie len prítomných.


S pozdravom ďakujem za odpoveď
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "vlavar"!
Nepostupovali ster správne, takéto Vami opísané hlasovanie je neplatné, Neplatné je nielen predmetné hlasovanie ale aj celá schôdza, teda neplatné je aj každé rozhodnutie prijaté na takejto schôdzi. Takže pozor! Odporúčam Vám prijať riadne stanovy, ktoré sú v súlade so zákonmi, kde nie len obdobný problém, ale aj iný môžete riadne ošetriť (myslím si , že najlepšie asi urobíte, ak to budete konzultovať s nejakým právnikom)..............neprináleží mi hodnotiť Stanovy SPZ, ale mám za to, že nie sú celkom "kóšer", aby som bol diplomatický.

S pozdravom: JUDr.Peter Kovács!
15. Júna 2015., 10:16JUDr. Peter Kovács

poslal: vlavar12. Júna 2015., 22:47
Pozdravujem p. JUDr. Kovács,
mám na Vás otázočku. Naše PZ zaradené pod SPZ vykonalo akt prijatia člena formou hlasovacích lístkov, poštou, nie na členskej schôdzi. Niekto tomu vraví aj hlasovanie perr rollam. Máme členov, ktorý sú dlhodobo v zahraničí a podali PZ žiadosť, aby sa mohli podielať na fungovaní a chode PZ. Teda aj rozhodovaní o prijatí za člena.
Výbor žiadateľov odporučil na prijatie a rozoslal každému členovi list s návrhom výboru na prijatie a hlasovacím lístkom. Po odhlasovaní členovia lístky podpísané doručili predsedovi. Výbor po uzávierke hlasovania vyhodnotil hlasovanie. Všetko je zápisničné evidované a archivované. Nikde v stanovám neviem nájsť kolíziiu s použitou formou hlasovania. Všetkým členom boli doručené podklady rovnako. Poštou. Aj tým v zahraničí. S dostatočnou lehotou aj na rozhodnutie a zaslanie návratok s písomným vydrením výsledku.
Na schôdzach nevieme zabezpečiť potrebný počet člernov pre hlasovanie. Postupovali sme správne so zvolenou formou hlasovania? Stanový SPZ po roku 2012 už nič nehovoria ani o kvalifikovanej väčšine. O prijatí rozhoduje členská základňa na odporúčanie výboru. O prijatí rozhoduje nadpolovičná väčšina všetkých členov. Nie len prítomných.


S pozdravom ďakujem za odpoveď

poslal: vlavar12. Júna 2015., 21:07
Pozdravujem p. JUDr. Kovács,
mám na Vás otázočku. Naše PZ zaradené pod SPZ vykonalo akt prijatia člena formou hlasovacích lístkov, poštou, nie na členskej schôdzi. Niekto tomu vraví aj hlasovanie perr rollam. Máme členov, ktorý sú dlhodobo v zahraničí a podali PZ žiadosť, aby sa mohli podielať na fungovaní a chode PZ. Teda aj rozhodovaní o prijatí za člena.
Výbor žiadateľov odporučil na prijatie a rozoslal každému členovi list s návrhom výboru na prijatie a hlasovacím lístkom. Po odhlasovaní členovia lístky podpísané doručili predsedovi. Výbor po uzávierke hlasovania vyhodnotil hlasovanie. Všetko je zápisničné evidované a archivované. Nikde v stanovám neviem nájsť kolíziiu s použitou formou hlasovania. Všetkým členom boli doručené podklady rovnako. Poštou. Aj tým v zahraničí. S dostatočnou lehotou aj na rozhodnutie a zaslanie návratok s písomným vydrením výsledku.
Na schôdzach nevieme zabezpečiť potrebný počet člernov pre hlasovanie. Postupovali sme správne so zvolenou formou hlasovania? Stanový SPZ po roku 2012 už nič nehovoria ani o kvalifikovanej väčšine. O prijatí rozhoduje členská základňa na odporúčanie výboru. O prijatí rozhoduje nadpolovičná väčšina všetkých členov. Nie len prítomných.


S pozdravom ďakujem za odpoveď

Spät na začiatokStránky: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

Položenie novej otázky - len pre registrovaných užívateľov, vstup tu, registrácia tuAll logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2002 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Generovanie stránky 0.120 sekund