[ Prihlásenie ] [ Admin prihl. ]     earth  madarska verzia  slovenska verzia  

· Úvodná stránka
· Archív
· Archív
· Fotogaléria
· Počasie
· Prihlásenie
· Stiahnite si
· Témy
· Vyhľadávať

· Poľovníctvo a rybárstvo
· Hubertlov
· Halali
· Naše poľovníctvo
· Svět Myslivosti
· Poľovnícka literatúra

· Dravce Slovenska
· Správy RPS

· Banskobystrický kraj
· Bratislavský kraj
· Košický kraj
· Nitriansky kraj
· Trenčiansky kraj
· Trnavský kraj
· Prešovský kraj
· Žilinský kraj

· godi:
Náhodne vybratá fotka-godi-

Naposledy nahrali:
· mirojevo
· ollab
· Grizzly007007

 Nové čísla v archíve:
· 2003/04
· 2003/05

 Kompletný archív...

 Nové čísla v archíve:
· 1927/08

 Kompletný archív...

· Fórum
· Pokec
· Kniha návštev
· List redaktorovi
· Redakcia

· Organizačná štruktúra
· Stanovy SPZ
· Poľovnícke predpisy
· Školenia
· Prehliadky trofejí

· Komisia
· Slovenský rebríček
· Medzinárodný rebríček
· Bodové hranice
· Hodnotiteľské tabuľky

· Kontinentálne stavače
· Anglické stavače
· Retrievre
· Španiele
· Farbiare
· Duriče
· Jazvečíky
· Teriére
· Chrty
· OstatnéPrávna poradňa

Spät na začiatokStránky: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153]
poslal: janakulandova10. Novembra 2015., 17:19
Prajem pekný večer na predošlú otázku ste mi neodpovedali tak skúsim sa opýtať na takúto Naše PZ ma stanovený a členmi odsúhlasený bodový systém každý člen musí mať 205 bodov za aktivitu v poľovnom združení ,keď nesplní tento bodový limit tak mu nieje vypísaná po volenka na lov zveri ale ma možnosť si tie boby doplatiť čo tiež odsúhlasili na členskej schôdzi a je to aj domácom poriadku . Co stým keď sa niekto odvolá tiež to treba zase prejednať a dať odsúhlasiť na členskej schôdzi alebo stačí že to bolo raz stanovené a odsúhlasené .Dakujem
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "janakulandova"!
Asi som Vašu predošlú otázku prehliadol, dúfam, že ste sa nenahnevali! Takže odpoveď: Nepoznám Vaše stanovy ani domáci poriadok, ale keď ste si to schválili, tak je to platné a záväzné pre každého člena, kým sa to nezrušíte! Takže neviem, kto a proti čomu sa chce odvolať?! Nedodržiavanie stanov a domáceho poriadku- samozrejme za predpokladu ak to máte riadne ošetrení vo Vašich stanovách- je predsa dôvod aj na vylúčenie z členstva!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
12. Novembra 2015., 18:46JUDr. Peter Kovács

poslal: kuzar8. Novembra 2015., 10:14
dobrý den
Polovníci už dlhšie užívajú moje pozemky na výkon práva polovníctva bez zmluvy, bez úhrady. Kde sa môžem domáhať mojich práv? Ďakujem
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "kuzar!
Vašich práva sa môžete domáhať na príslušnom súde podaním žaloby! Neuhradenie nájomného je dôvod na vypovedanie zmluvy, takže ak spĺňate zákonné atribúty, môžete zvolať aj valnú hromadu vlastníkov poľovných pozemkov a na na nej prijať uznesenie!

S pozdravom:JUDr.Peter Kovács!
10. Novembra 2015., 15:13JUDr. Peter Kovács

poslal: strelec16. Novembra 2015., 12:10
Dobrý deň pán doktor,

Poprosil by som Vás o odpoveď na moju otázku ,ktorú som Vám zaslal na Váš e-mail 5.októbra 13:55 z dôvodu, že som dokladal do prílohy dokumenty k nahľadnutiu ... Prosím odpovedzte mi e-mailom .

Ďakujem za odpoveď.
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "strelec1"
Zavolajte mi na 0903 829 965!

S pozdravom: JUDr.Peter Kovács!
10. Novembra 2015., 15:08JUDr. Peter Kovács

poslal: janakulandova4. Novembra 2015., 21:39
Ďakujem za vysvetlenie otázky v stanovách nášho združenia v článku 8 Členská disciplína mame uvedene body 1, Členovi PZ , ktorý porušil povinnosti vyplývajúce z členstva v PZ a na nápravu vzhľadom na vážnosť porušenia nepostačuje pohovor ,môže výbor PZ podľa miery zavinenia a ostatných okolnosti uložiť tieto druhy kárnych opatrení: a,pokarhanie pred výborom PZ b) dočasne obmedzenie lovu zveri v revíri (druhu pohlavia zveri alebo spôsobu lovu) na dobu 1 až 5 rokov c) zníženie podielu na výsledku hospodárenia PZ za bežný rok na dobu 1 až 5 rokov d) vylúčenie z PZ tento článok pokračuje ďalej ale nebudem tu písať všetky body tieto stanovy boli odsúhlasené členskou schôdzou pri vytvorení nových nájomných zmlúv. aj tak musí toto rozhodnutie vždy potvrdiť členská schôdza alebo je platne ?
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "janakulandova"!
Rozhodnutie výboru je rozhodnutím prvostupňovým teda sa právoplatným stane vtedy ak sa proti nemu v zákonnej lehote nepodá dovolanie, v prípade podania odvolania sa stane právoplatným vtedy ak odvolanie nadriadený orgán zamietne a rozhodnutie potvrdí.

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
12. Novembra 2015., 18:52JUDr. Peter Kovács

poslal: janakulandova3. Novembra 2015., 20:53
Prajem pekný večer. chcela by som spýtať ak výbor PZ uložil členovi zákaz lovu jelenej zveri a on stým nesúhlasil a odvolal na členskú schôdzu , ktorá bola zvolaná ale nebola uznášaniaschopná .pokračuje v tom zákaze alebo nie ? alebo rozhodne až ďalšia schôdza. Zákaz mu bol daný za porušenie a nesplnenie si povinnosti . dakujem
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "janakulandova"!
Predmetné rozhodnutie ešte nie je právoplatné, teda "zákaz ešte neplatí"! Mám za to, že Vaše stanovy by potrebovali zrejme reformu a pravdepodobne aj domáci poriadok!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
4. Novembra 2015., 10:44JUDr. Peter Kovács

poslal: salatin1. Novembra 2015., 17:25
Dobrý deň p. JUDr.Kovács

mám na Vás nasledovnú otázku, pri hlasovaní o schválenie interného predpisu PZ (Domáci poriadok)je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých hlasov PZ. V stanovách to uvedené nemáme.

Ďakujem za odpoveď.
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "salatin"!
Ak to v stanovách uvedené nemáte, tak potom je len samozrejmé, že nie!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
2. Novembra 2015., 17:27JUDr. Peter Kovács

poslal: jager5251. Novembra 2015., 07:46
Dobrý deň pán doktor.
Predseda legislatívnej komisie SPK JUDr. Procházka do zápisnice OČTK dňa 24.03.2014 mimo iného povedal. Citujem.:
A). K tvrdeniu oznamovateľa, že Kárny poriadok SPZ bol prijatím zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve s účinnosťou od 02.09.2009. zrušený a neplatný nie je pravdou. Kárny poriadok SPZ Snem SPZ resp. Rada SPZ nahradil Disciplinárnym poriadkom SPZ pričom výslovné v § 17 ods. 4 určil , že začaté kárne veci sa dokončia podľa Kárného poriadku SPZ.
B). V kárnom konaní oznamovateľa konajú disciplinárne , resp. predtým kárne organy SPZ a nie SPK. Dočasný Disciplinárny poriadok č. 3262/2009-720/1523 sa týka SPK a konanie proti oznamovateľovi je vedené podľa disciplinárnych predpisov SPZ a nie SPK nakoľko oznamovateľ bol členom SPZ
C). Čo sa týka 60 dňovej lehoty stanovenej zákonom na rozhodnutie, tak žiadna takáto lehota nie je zákonom stanovená.. Kárny poriadok SPZ hovoril o lehote 60 dni, počas ktorej sa rozhodne o ďalšom konaní vo veci.
D). SPZ je občianskym združením vzniknutý podľa zákona o združovaní občanov. Má orgány a to prezídium a Dozornú radu SPZ. Dozorná rada sa delí na dve časti a to Disciplinárny senát a Kontrolnú časť. Na čele DS je predseda, ktorý je súčasne podpredsedom DR SPZ. To je vlastne JUDr. Procházka.
Na základe vyššie uvedeného by som Vás pán doktor poprosil o vaše vyjadrenie k jednotlivým bodom:
Bod A). - nakoľko podľa § 49 ods. 1, ako i § 77 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve Disciplinárna komisia komory rieši disciplinárne previnenia držiteľov poľovných lístkov podľa Disciplinárneho poriadku komory, ktorý podľa § 81 ods. 1 písm. a) prijíma ustanovujúci snem komory a schvaľuje ho Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Vzhľadom na to, že podľa § 81 ods. 6 zákona sa ustanovujúci snem komory má uskutočniť do 31.1.2010, zákonom bol zrušený Jednotný poľovnícky a disciplinárny poriadok a podľa § 80 ods. 15 zákona do vzniku orgánov a organizačných zložiek komory má vykonávať jej činnosť Slovenský poľovnícky zväz, bolo potrebné vypracovať „dočasný“ Disciplinárny poriadok, ktorý bude platiť do schválenia Disciplinárneho poriadku komory Ministerstvom pôdohospodárstva SR. Návrh tohto „dočasného“ Disciplinárneho poriadku bol prerokovaný orgánmi SPZ a schválený Ministerstvom pôdohospodárstva SR 2.9.2009, odkedy nadobúda platnosť a účinnosť.
otázka .: a) Je pravda, že Kárny poriadok SPZ nebol prijatím zákona o poľovníctve zrušený.
b). Pre koho vlastne platil Dočasný Disciplinárny poriadok SPZ prerokovaný orgánmi SPZ a schválený Ministerstvom pôdohospodárstva SR s nadobudnutím platnosti a účinnosti od 02.09. 2009 do 312.03.-2010.
c). Je platný a účinný Disciplinárny poriadok SPZ , ktorý nebol schválený Ministerstvom pôdohospodárstva SR.
Bod B. : a). Čo oprávňovalo , alebo poverovalo organy SPZ disciplinárne konať voči držiteľovi poľovného lístka po zániku platnosti a účinnosti Dočasného disciplinárneho poriadku SPZ od 01.04.2010 aj napriek tomu , že držiteľ poľovného bol prostredníctvom Regionálnej organizácie SPZ členom
SPK. b). DISCIPLINÁRNY PORIADOK ( DOČASNY )
Slovenský poľovnícky zväz podľa § 77 ods. 2 a § 80 ods. 15 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) po schválení Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydáva:
§ 1 Predmet úpravy
(1) Tento disciplinárny poriadok sa vzťahuje na všetkých držiteľov poľovných lístkov do vydania a schválenia disciplinárneho poriadku Slovenskou poľovníckou komorou.
Pýtam sa pán doktor: z akého dôvodu sa § 1 dočasného Disciplinárneho poriadku SPZ nevzťahoval na poľovný lístok oznamovateľa
BOD C).: je pravdivé tvrdenie, že lehota na rozhodnutie na základe odvolania neni zákonom stanovená aj napriek tomu , že odvolanie bolo podané 21.11.2010 a rozhodnutie o odvolaní bolo oznamovateľovi doručené 23.04.2014 ato aj napriek tomu, že rozhodnutie disciplinárneho orgánu sa riešenému zašle vždy písomne doporučeným listom do 30 dní od jeho vynesenia, a to i vtedy, ak nebolo uložené disciplinárne opatrenie alebo disciplinárne konanie bolo zastavené.
BOD D). Pokiaľ je tvrdenie zo dňa 24.03.2014 že SPZ je občianskym združením vzniknutý podľa zákona o združovaní občanov potom je zrejme ( nakoľko podľa § 80 ods. 12 veta prvá zákona o poľovníctve bol slovenský poľovnícky zväz povinný podľa odseku 9 uviesť svoje stanovy do súladu s týmto zákonom a predložiť jeden ich výtlačok príslušnému obvodnému úradu), že SPZ svoje Stanovy neupravil a ani nepredložil príslušnému obvodnému úradu preto musel byť zo zákona uvedený do zániku.
a) vyjadrite sa k bodu "D " ďakujem
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "Jager525"!
Doporučujem Vám Vašimi otázkami obrátiť sa na MPaRV SR! Odpoveď "právnych expertov na úseku poľovníctva" na Vami uvádzané postrehy by totiž zaujímala aj mňa !

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
2. Novembra 2015., 17:37JUDr. Peter Kovács

poslal: mary26. Októbra 2015., 10:43
Na SPK pri vydávaní preukazu ,za to že som mal zmenu trvalého pobytu,,pracovník žiadal za zaevidovanie tejto zmeny 20 Eur . Mal na to právo,resp.odkial prišiel na takúto sumu,keď pri zmene trvalého bydliska pri OP,či vodičáku je za vydanie nového,z tohto titulu poplatok 5-6 Eur.
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "mary"!
Zrejme to pracovník vysvetlil tak, že žiadate o vydanie nového preukazu, vzhľadom k tomu, že do "starého" sa zmena nedá zapísať tak mám za to, že konal správne! Poplatky za za vydávanie OP a VP nemiešajte s poplatkami na SPK! Ak máte pochybnosti o správnosti postupu pracovníka SPK, požiadajte o vysvetlenie a stanovisko predsedníctvo SPK!

S pozdravom:JUDr.Peter Kovács!
2. Novembra 2015., 17:24JUDr. Peter Kovács

poslal: totti20. Októbra 2015., 11:26
Dobry den pan doktor,
Mam otazku tykajucu sa DP SPK.
1. Je podnetom k zacatiu disciplinarneho konania v zmysle §8 DP SPK len oznamenie hodnotitelskej komisie (nedostatocna uprava trofeje) ? Je hodnotitelska komisia tou osobou, o ktorej uvazuje DP SPK ako o oznamovatelovi previnenia?
2. Je mozne konat a vydat rozhodnutie , ked oznamovatel nie je priptomny v tomto konani a tym nemohlo dojst k jeho vypocutiu, nemohlo dojst k dokazovaniu (zvlast, ked DK ani neziadala predlozit trofej)?
3. Je mozne konstatovat len vseobecne, ze trofej bola nedostatocneho upravena, alebo musi byt konkretne uvedene, ake nedostatky v uprave trofeje hodnotitelska komisia zistila?
4.Musi byt uvedeny pomer hlasov senatu, ktorymi rozhodol v rozhodnuti?

Dakujem a zostavam s pozdravom!
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "totti"!
1./ Áno podnet môže dať hocikto, teda aj hodnotitelská komisia.
2./ Konať v prinicípe je možné, ale nevidel som rozhodnutie, takže neviem sa konkrétnejšie vyjadriť!
3./Nie je!
4./Nie, nakoľko toto neupravuje žiadny právny predpis!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
2. Novembra 2015., 17:17JUDr. Peter Kovács

poslal: strelec12. Októbra 2015., 13:04
Dobrý deň,

Poprosil by som Vás o spresnenie vašej odpovede na moju otázku z 10.augusta 2015 10:09 ... na aký nadriadený orgán " na postup lesného úradu" mám podať sťažnosť ???? ... a kde komu na ministerstvo ? ... lebo som hľadal a poviem Vám, že ani "divá sviňa" sa v tom nevyzná ,komu tu sťažnosť treba adresovať . Nerád by som to chybne poslal a moja sťažnosť bude pol roka kolovať po úradoch .

Ďakujem
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "strelec1"!
Nadriadeným orgánom je OÚ v sídle kraja, odbor opravných prostriedkov. A na ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na sekciu lesného hospodárstva a spracovania dreva, oddelenia poľovníctva.

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
2. Novembra 2015., 17:11JUDr. Peter Kovács

Spät na začiatokStránky: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153]

Položenie novej otázky - len pre registrovaných užívateľov, vstup tu, registrácia tuAll logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2002 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Generovanie stránky 0.148 sekund