[ Prihlásenie ] [ Admin prihl. ]     earth  madarska verzia  slovenska verzia  

· Úvodná stránka
· Archív
· Archív
· Fotogaléria
· Linky
· Odporučte nás
· Počasie
· Prihlásenie
· Stiahnite si
· Témy
· Vyhľadávať

· Poľovníctvo a rybárstvo
· Hubertlov
· Halali
· Naše poľovníctvo
· Svět Myslivosti
· Poľovnícka literatúra

· Dravce Slovenska
· Správy RPS

· Banskobystrický kraj
· Bratislavský kraj
· Košický kraj
· Nitriansky kraj
· Trenčiansky kraj
· Trnavský kraj
· Prešovský kraj
· Žilinský kraj

· apka:
Náhodne vybratá fotka-apka-

Naposledy nahrali:
· Grizzly007007
· ikocis
· sarnacok

 Nové čísla v archíve:
· 2003/04
· 2003/05

 Kompletný archív...

 Nové čísla v archíve:
· 1927/08

 Kompletný archív...

· Fórum
· Pokec
· Kniha návštev
· List redaktorovi
· Redakcia

· Organizačná štruktúra
· Stanovy SPZ
· Poľovnícke predpisy
· Školenia
· Prehliadky trofejí

· Komisia
· Slovenský rebríček
· Medzinárodný rebríček
· Bodové hranice
· Hodnotiteľské tabuľky

· Kontinentálne stavače
· Anglické stavače
· Retrievre
· Španiele
· Farbiare
· Duriče
· Jazvečíky
· Teriére
· Chrty
· OstatnéPrávna poradňa

Spät na začiatokStránky: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148]
poslal: derzu8. Marca 2015., 18:12
Pozdravujem Vás p. doktor.
mám na spresnenie ešte otázku, či uznesenia prijaté na ZVPP osvedčené v notárskej zápisnici sú napadnuteľné na súde, alebo priebeh ZVPP, jeho uznesenia nie sú právne akty a teda sú na súde nenapadnuteľné ?
A ešte druhá otázka, dobre som pochopil, že poverení občania sa svojvoľným rozhodnutím o nezabezpečení registrácie zmluvy na OU po úspešnom ZVPP dopustili tr. činu, resp. protiprávneho konania a zmluva je platná, ale neučinná? a toto ich konanie treba napadnúť resp. dať trestné oznámenie ? A následne na to čo potom s následnym ZVPP ak predchádzajúca zmluva nebola ani registrovaná na príslušnom OU a ani zrušená ?
Ďakujem
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "derzu"!
Samozrejme, že uznesenia ZVPP, ako každé rozhodnutie, sú napadnuteľné na súde! Môžete však podať aj návrh na podanie protestu prokurátora, ako aj žalobu na súd.
Čo sa týka "poverených občanov" riešte to podaním žaloby na súd spolu s predbežným opatrením ako ako aj podaním trestného oznámenia na prokuratúre.... Vaše kroky však oznámte aj na OÚ!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
9. Marca 2015., 08:58JUDr. Peter Kovács

poslal: ferino23023. Marca 2015., 10:34
Dobrý deň pán doktor.
Ďakujem za Vašu odpoveď na moje otázky z 28.2.2015. Ak som ju správne pochopil tak podnet na OU zrejme nič nerieši. Potvrdil sa môj predpoklad pred položením otázky alebo nie?.
O splnomocneniach od majiteľov PP sa toho riešilo na tomto fóre veľa. Ja by som však chcel vedieť, ako je to so splnomocneniami od jednotlivých členov urbárskej spoločnosti. Členovia PO organizácie ich oslovujú jednotlivo, dajú si podpísať plnú moc ako majiteľa PP, ktorú potom použijú na VZ. Na VZ by podľa môjho názoru mal zastupovať urbár jeho štatutárny zástupca .
Ďakujem.
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "ferino"!
Čo sa týka Vášho názoru na zastupovanie na VZ urbárnikov, máte úplnú pravdu.

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
12. Marca 2015., 17:01JUDr. Peter Kovács

poslal: jomarko2. Marca 2015., 23:49
Dobrý deň pán doktor,
samozrejme, že to "vynikajúci" zákon som myslel ironicky a malo to byť v úvodzovkách, ale mám ešte jeden dotaz vzhľadom na často sa tu vyskytujúcu otázku. Píšete, že právo vlastníka PP vykonávať právo poľovníctva, vyplýva z ústavy. Taktiež právo nechať sa zastupovať na VZ vyplýva taktiež z ústavy. Takže otázka č. 1:
Ak má niekto splnomocnenie vlastníka PP, v rozsahu práv podľa zákona o poľovníctve, Občianskeho zákonníka, a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, teda úplne všetkých práv majiteľa PP, môže si tento splnomocnenec nárokovať aj právo výkonu práva poľovníctva vyplývajúce podľa ústavy z vlastníctva PP ?

Otázka č.2:
Notár overuje iba priebeh VZ, ( že tam bolo skonštatované, že prítomní sú vlastníkmi) alebo je jeho povinnosťou skontrolovať prítomných vlastníkov resp. ich splnomocnencov podľa preukazu totožnosti, skontrolovať list vlastníctva vrátane kópie z katastrálnej mapy, či tá ktorá parcela sa nachádza v revíry ?

Otázka č.3
(Ak treba predložiť mapu) Môže katastrálnu mapu nahradiť Porastová mapa ?

Ďakujem !
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "jomarko"!
1./ Nie
2./ Áno, je povinný
3./ Nie

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
5. Marca 2015., 09:23JUDr. Peter Kovács

poslal: fabko281. Marca 2015., 13:19
Dobrý deň p.JUDr.Kovacs , mal by som takúto otázočku. Kto je majiteľom poľovníckych zariadení v poľovnom revíri?
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "fabko28"
Majiteľom je vlastník. Samozrejme je to podľa toho ako to je ošetrené v zmluve, v stanovách. Teda môže byť PZ, PO alebo aj vlastník PP. Ak to ošetrené nie je, platí, zásada, že vlastník je staviteľ.


S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
2. Marca 2015., 12:52JUDr. Peter Kovács

poslal: ferino230228. Februára 2015., 14:42
Dobrý deň pán doktor.

Okresný úrad zaregistroval PS, ktorá pri registrácii predložila k návrhu Stanovy, ktoré nie sú podpísane splnomocnencom ani inou oprávnenou osobou. V záverečnom ustanovení stanov sa len uvádza, že boli prijaté a schválené na zasadnutí prípravného výboru za účelom založenia PS (chýba podpis funkcia oprávneného a pečiatka vzniknutej spoločnosti).
1. Je takáto registrácia PS platná?
2. Je postup OU v súlade so zákonom?
3. Ak nebol postup OU v súlade so zákonom, kto rozhodne o jej prípadnom zániku?
4. Sú doposiaľ vykonané právne úkony takejto PS platné a v súlade so zákonom?
Za Vašu kvalifikovanú a vysoko odbornú odpoveď ďakujem.
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "ferino2302"!
Podajte sťažnosť na OÚ a nechajte sa "prekvapiť"!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
2. Marca 2015., 12:48JUDr. Peter Kovács

poslal: maco6327. Februára 2015., 18:00
Prepáčte pán JUDR Kováč ale asi ste nepochopil náš problém ,alebo sme ju nezrozumitelne napísali. To nie PZ majú tie splnomocnenia od vlastníkov,ale členovia oboch PZ ako fyzické osoby ktorý sú splnomocnencami od vlastníkov pôdy. Oba skupiny si dali vypracovať tkz. elaborát revíru a chodili za vlastníkmi. My sme sa rozhodli zvolat zhromaždenie skôr ako naša proti strana,ale na naše zhromaždenie sa chystajú aj oni s ich splnomocneniami. Takže,ktoré splnomocnenia budú v práve a akceptovatelné na tomto zhromaždení ? Či to bude podla dátumu podpisu alebo ako ??
Ďakujeme.
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "maco63"!
Nevidel som Vaše plné moci ani neviem kto to je "My"? Na vyčeprávajúu odpoveď by som potreboval vidieť Vami uvádzané písomnosti. Cez tento fórum to pôjde asi ťažko.Odporúčam Vám preto aby ste Váš problém konzultovali osobne advokátom alebo inou, právo znalou osobou, aby ste náhodou nedošli k "úrazu"!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
2. Marca 2015., 12:42JUDr. Peter Kovács

poslal: maco6323. Februára 2015., 15:27
Dobrý den.
Prosíme Vás o radu.
Potrebujeme vediet, že ako postupovat na zhromaždení vlastníkov polovných pozemkov ak o revír sa uchádzajú dvaja užívatelia a na zhromaždení sú prítomný zástupcovia dvoch PZ kde členovia oboch PZ majú od tých istých vlastníkov splnomocnenia v zmysle Občianského zákonníka .
Teda chceme vediet kto z prítomných vykonáva právo vlastníka na tomto zhromaždení v zmysle §5.ods.2 zákona 274/2009 a násl. opolovníctve.
Predpokladáme že vlastníci z dôvodu neznalosti danej problematiky dali dvakrát súhlas na ich zastupovanie .
Ešte jednoduchšie, ktoré splnomocnenie platí či zo skorším dátumom alebo to druhé.
Ďakujeme za vašu radu.
Právnik odpovedá:
Dobrý deň _maco63"!
Podľa zákona by nemala "platiť" ani jedna plná moc, nakoľko PZ- keďže sa rozhoduje o jeho právach a povinnostiach - je zo zákona zaujaté a preto nemôže zastupovať žiadneho vlastníka PP. PZ uchádzajúce sa o výkon práva poľovníctva v danom PR nemôže vykonávať na VZ práva vlastníka PP!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
26. Februára 2015., 19:21JUDr. Peter Kovács

poslal: jozef967819. Februára 2015., 07:58
Pozdravujem pekne pan JUDr.Kovacs

Poprosil by som vas o vysvetlenie pojmu prednostneho prava pri prijimani za člena do PZ,,.Mam 7 hektarov lesa a nemenovane združenie mi stale len odpisuje že ma neprijima za člena bez udania dovodu
Z minulych odpovedi ste niekde niekomu odpovedal presne vysvetlenie,.Poprosil by som vas o tiež presne vyvetlenie ,.vtedy ste spominal ,že musi mať SAMOZREJME PLATNY POLOVNY LISTOK A TIEŽ NIEČO O USTAVNOM PRAVE.
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "jozef9678"!
Pojem "prednostné právo pri prijímaní za člena do PZ", teraz platný a účinný zákon o poľovníctve nepozná, samozrejme ani Stanovy SPZ, Toto jedno zo základých práv vlastníka bolo zaručené "starým" zákonom o poľovníctve. Toho času preto svoje právo vlastník PP- výkon práva poľovníctva, pri splnení zákonných požiadaviek - si môže uplatňovať s poukazom na Ústavu a odôvodnením základých ľudských práv zaručené zákonom č. 23/91 Zb...že by preto aby to bolo pre vlastníka zložitejšie???

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
26. Februára 2015., 19:23JUDr. Peter Kovács

poslal: jomarko18. Februára 2015., 15:00
Dobrý deň p. doktor, pripájam sa k ďakovaniu za Vašu nezištnú odbornú pomoc, čítam otázky a Vaše odpovede na ne, aj keď bývajú tie otázky obsiahle a zložité. Vo viacerých otázkach stále čítam, že na VZ zastupujú nejakí splnomocnenci práva vlastníkov. Študujem ten vynikajúci zákon o poľovníctve, ale nikde som nenašiel, (podľa poslednej novely sa o tom zákon nezmieňuje) že by vlastníka mohol vôbec niekto na základe nejakého splnomocnenia (tuším okrem pozemkových spoločenstiev a samozrejme SPF, ŠL) zatupovať. Je to tak ?
Otázka :Môže vôbec niekto na VZ na základe nejakého splnomocnenia zastupovať vlastníka poľovných pozemkov ?
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "jomarko"!
Zastupovanie je jeden zo základých ľudských práv vyplývajúce priamo z Ústavy SR, upravené v OZ. Takže aj na VZ sa môže dať vlastník PP samozrejme zastupovať.
Inak ďakujem za kompliment. A dovoľte mi poznámku: ten výraz vynikajúci ste mali dať aspoň do úvodzoviek?!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
26. Februára 2015., 19:01JUDr. Peter Kovács

poslal: Dustadu17. Februára 2015., 18:49
Vážený pán doktor Kovács ,
prosím budte taký láskavý a odpovedzte mi na tieto otázky :
naša poľovnícka organizácia (PO) má v stanovách uvedené, že sídlo tejto PO je na adrese, kde býva i poľovnícky hospodár tejto PO. Ten však odmieta odovzdávať akúkoľvek poštu doručenú na adresu tejto PO predsedovi tejto PO, sám ju otvára, vybavuje a v mene tejto PO odosiela na OÚ a na OPK a to bez podpisu predsedu. Zástupcom tejto PO , čo je jednoznačne zakotvené v stanovách tejto PO, je výlučne len predseda PO, ktorý je v našom prípade i jediný štatutár tejto PO.
V súvislosti s týmto mám tieto otázky :
1. existuje nejaká možnosť dosiahnuť alebo zariadiť, aby pošta určená pre našu PO chodila z OÚ na adresu predsedu a jediného štatutárneho zástupcu tejto PO bez zmeny adresy v stanovách ?
2. aké práva a oprávnenia má štatutárny zástupca tejto PO, ktorý je jediným štatutárnym zástupcom tejto PO, uvedený v centrálnom registri poľovníckych organizácií na ministerstve PaRV
a týmto jediným štatutárnym zástupcom je už od 15.10.2002, kedy bola táto PO registrovaná na
MV SR. V stanovách tejto PO nie je žiadna zmienka o kompetenciách štatutárneho zástupcu.
Vážený pán doktor Kovács , vopred Vám ďakujem za odpoveď a dovolte, aby som dodal toto :
Pán doktor Kovács, to čo robíte, že BEZPLATNE poskytujete právne rady, je v našich zemepisných
šírkach úkaz naprosto výnimočný, za všetkých poľovníkov zo Slovenska Vám naozaj srdečne ďakujem a prajem Vám veľa zdravia,energie a entuziazmu v tejto Vašej neskutočne pozitívnej
činnosti vedúcej k vyššej úrovni slovenského poľovníctva. Ešte raz : ĎAKUJEM !
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "Dustadu"
Podľa Vášho opis je zrejmé, že pán poľovný hospodár naplnil znaky SPTČ porušovania tajomstva prepravovaných správ podľa § 196 a nasl, Trestného zákona, preto bude na mieste podať trestné oznámenie, ako aj žalobu spolu predbežným opatrením...
Doporučujem Vám aby ste zmenili stanovy Vašej PO alebo aspoň zmente sídlo. Do tej doby môžete zriadiť napr. na pošte poštovú schránku aby ste zaistili, že zásielka adresované Vašej PO bude naozaj preberať štatutár!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
26. Februára 2015., 18:56JUDr. Peter Kovács

Spät na začiatokStránky: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148]

Položenie novej otázky - len pre registrovaných užívateľov, vstup tu, registrácia tuAll logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2002 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Generovanie stránky 0.162 sekund