[ Prihlásenie ] [ Admin prihl. ]     earth  madarska verzia  slovenska verzia  

· Úvodná stránka
· Archív
· Archív
· Fotogaléria
· Počasie
· Prihlásenie
· Stiahnite si
· Témy
· Vyhľadávať

· Poľovníctvo a rybárstvo
· Hubertlov
· Halali
· Naše poľovníctvo
· Svět Myslivosti
· Poľovnícka literatúra

· Dravce Slovenska
· Správy RPS

· Banskobystrický kraj
· Bratislavský kraj
· Košický kraj
· Nitriansky kraj
· Trenčiansky kraj
· Trnavský kraj
· Prešovský kraj
· Žilinský kraj

· pesko:
Náhodne vybratá fotka-pesko-

Naposledy nahrali:
· ollab
· mirojevo
· Grizzly007007

 Nové čísla v archíve:
· 2003/04
· 2003/05

 Kompletný archív...

 Nové čísla v archíve:
· 1927/08

 Kompletný archív...

· Fórum
· Pokec
· Kniha návštev
· List redaktorovi
· Redakcia

· Organizačná štruktúra
· Stanovy SPZ
· Poľovnícke predpisy
· Školenia
· Prehliadky trofejí

· Komisia
· Slovenský rebríček
· Medzinárodný rebríček
· Bodové hranice
· Hodnotiteľské tabuľky

· Kontinentálne stavače
· Anglické stavače
· Retrievre
· Španiele
· Farbiare
· Duriče
· Jazvečíky
· Teriére
· Chrty
· OstatnéPrávna poradňa

Spät na začiatokStránky: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154]
poslal: PeterPavol27. Januára 2016., 15:57
Dobrý deň p. JUDr. Kovács,
mohli by ste tu teda prosím napísať vzorové znenie toho jediného bodu stanov (kde sa definuje postup pre vylúčenie člena PZ) ktorý by bol v s súlade s Občianskym zákonníkom a Súdnym poriadkom?
Predpokladám žeby to pomohlo mnohým PZ ktorí si to tu potom môžu prečítať.

Ďakujem za Vašu odpoveď.
Právnik odpovedá:
Dobrý deň " PaterPavol"!
Mohol, ale nenapíšem, nakoľko by bolo iba vytrhovanie z kontextu, lebo jednotlivé ustanovenia stanov totiž musia na seba nadväzovať...atď. Mám za to, že nielen stanovy ale aj domáci poriadok PZ by mala spracovať osoba znalá práva.
br/>
S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
1. Februára 2016., 13:15JUDr. Peter Kovács

poslal: PeterPavol20. Januára 2016., 22:23
Dobrý deň p. JUDr. Kovács,
dovoľte mi prosím ešte doplniť a lepšie vysvetliť otázku, ktorú som pridal dnes o 11:25. Pozeral som si totiž disciplinárny poriadok SPZ a podľa neho naozaj o vylúčení člena SPZ rozhoduje výbor. Lenže naše PZ nie je ani organizačnou zložkou SPZ, ani nepatrí do SPZ a predpokladám teda, že sa ani nemusí riadiť disciplinárnym poriadkom SPZ. Naše PZ je neziskovou poľovníckou organizáciou so stanovami v zmysle zákona 274/2009 Z.z. o poľovníctve a sme členom SPK. Túto informáciu som mal zrejme uviesť na samom začiatku. Prepáčte mi to, vôbec som si to pri napísaní otázky neuvedomil.
V našich stanovách máme uvedené viacero možných kárnych opatrení, avšak vzhľadom na dokázaný prečin pytliactva výbor navrhuje, že do úvahy pripadajú len tieto dve možnosti: buď členská schôdza člena ktorý sa dopustil pytliactva väčšinou hlasov vylúči, alebo mu obmedzí lov zveri minimálne na 3-5 rokov. Výbor to navrhuje zorganizovať jediným hlasovaním pomocou hlasovacích lístkov s vyznačením obidvoch možností. Ak bude za vylúčenie nadpolovičná väčšina, bude rozhodnuté. Ak nie, bude platiť obmedzenie lovu na 3-5 rokov. O skrátení obmedzenia sa môže o 3 roky hlasovať znova. Takýto spôsob sa nám javí oveľa efektívnejší ako rozhodovanie výborom (ktorý má len niekoľko členov), za ktorým sa dá očakávať odvolanie a vec aj tak nakoniec skončí na členskej schôdzi ako na najvyššom orgáne PZ (ktorý jediný má v zmysle stanov právo nadpolovičnou väčšinou člena vylúčiť). Na záver teda dovoľte aby som zopakoval otázku: Keďže v zmysle našich stanov výbor PZ môže dať len návrh na vylúčenie člena, bude teda vyššie popísaný postup správny?

Ďakujem za Vašu odpoveď.
Právnik odpovedá:
Dobrý deň PeterPavol!"
Samozrejme, že samostatná poľovnícka organizácia sa nemusí riadiť disciplinárnym poriadkom inej poľovníckej organizácie akým je napríklad aj SPZ. Ale aj bez ohľadu na túto skutočnosť, doporučujem Vám, vzhľadom (na základe Vami uvádzaných ustanovení Stanov) na zrejmý nesúlad stanov Vášho PZ so zákonmi - Občiansky zákonník a Správny poriadok..., prepracovať stanovy a dať ich do súladu so zákonmi, aby ste sa v budúcnosti vyhli súdnym konaniam!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
26. Januára 2016., 17:41JUDr. Peter Kovács

poslal: PeterPavol20. Januára 2016., 11:25
Dobrý deň p. JUDr. Kovács,
ďakujem za odpoveď, lenže v stanovách je napísané že na vylúčenie člena je potrebná nadpolovičná väčšina členov. Z toho mi vyplýva že výbor môže dať len návrh na vylúčenie.
Pozeral som stanovy viacerých PZ a je to tam rovnako napísané, že na vylúčenie člena je potrebná nadpolovičná väčšina. Výbor teda člena nemôže vylúčiť. Alebo ako mám potom chápať stanovy?
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "PeterPavol!"
Stanovy viacerých PZ sú minimálne v tejto "nesprávne" tj, sú nezákonné. Doporučujem Vám ich dať do súladu zo zákonmi, predpokladám totiž, vzhľadom k hore uvedenému, že aj v ostatnej časti sú zrejme nezákonné.

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
26. Januára 2016., 17:32JUDr. Peter Kovács

poslal: PeterPavol19. Januára 2016., 22:19
Dobrý deň p. JUDr. Kovács,
mám na Vás nasledovnú otázku. Ak sa člen PZ dokázateľne dopustil prečinu pytliactva, bude postačujúce ak výbor navrhne, aby sa na členskej schôdzi hlasovalo o vylúčení takéhoto člena, alebo o zákaze lovu (okrem škodnej zveri) na obdobie 3-5 rokov?
Ďakujem za odpoveď.
Právnik odpovedá:
Dobrý deň " PeterPavol"!
O vylúčení člena z PZ, ako aj o zákaze lovu člena PZ rozhoduje výbor PZ, ktorý má procesné postavenie prvostupňového správneho orgánu a nie členská schôdza PZ. Členská schôdza PZ je odvolacím orgánom,teda má procesné postavenie druhostupňového správneho orgánu.

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
20. Januára 2016., 11:14JUDr. Peter Kovács

poslal: hospodar10. Januára 2016., 20:54
pozdravujem
môže jedná poľovnícka organizácia byť užívateľom viacerých poľovných revírov?

Ďakujem

Vlado
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "hospodár!"
Zákon to priamo nezakazuje, ale aj toto - za akých podmienok je to možné alebo nemožné - ako aj ostatné veci zo zákona je treba zrejme odvodzovať, teda je to na dlhšiu debatu......


S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
11. Januára 2016., 17:56JUDr. Peter Kovács

poslal: jager5255. Januára 2016., 07:08
Dobrý deň pán doktor.
Dňa 16.06.2012 X. snem SPZ v Nitre neschválil predsedu DS DR SPZ z dôvodu, že DS DR SPZ neni orgánom SPZ. Ten istý snem SPZ dňa 10.06.2012 schválil predsedu legislatívnej komisie SPK za člena Dozornej rady SPZ.
16.06.2012 X. snem v Nitre schválil aj Stanovy SPZ s účinnosťou od 01.07.2012 kde v § 15 Stanov SPZ sa uvádza : DR SPZ je kontrolný a disciplinárny senát SPZ, nezávislý na prezídiu SPZ, DR SPZ si zvoli na svojej ustanovujúcej schôdzi, ktorú zvolá jej predseda dvoch podpredsedov , ktorých poverí plnením úloh vyplývajúcich z obsahovej náplne DR SPZ............
V § 4 ods. 10. vyššie citovaných Stanov SPZ je uvedené , že kumulácia funkcii je nezlučiteľná ak sú tieto vo vzájomnom kontrolnom vzťahu.
Pýtam sa pán doktor
a). môže člen Dozornej rady SPZ ( nezvolený predseda DS DR SPZ ) ako odvolací druhostupňový organ vydať rozhodnutie v mene predsedu DS DR SPZ s uvedením mena a nečitateľným podpisom, bez pečiatky orgánu ktorý predmetné rozhodnutie vydal.
b). môže byť predseda legislatívnej komisie SPK, členom Dozornej rady SPZ a zároveň aj predsedom DS DR SPZ aj napriek tomu , že do funkcie predsedu DS nemôže byť zvolený. pokiaľ áno vysvetlite - ďakujem
S pozdravom
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "jager525"!
a./ nie
b./ nie

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
11. Januára 2016., 17:58JUDr. Peter Kovács

poslal: majky32225. Decembra 2015., 13:25
Dobrý deň prajem
chcem sa opýtať v prípade, že je niekto spáchal trestný čin,právoplatne odsúdený a je vo výkone trestu, bol mu odňatý zbrojný preukaz, môže byť takýto človek členom poľovného združenia.
Ďakujem za odpoveď
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "majky322"!
V podstate Áno! Premenené na drobné: pod pojmom poľovnícke združenie združenie rozumiete zrejme asi organizačnú zložku poľovníckej organizácie SPZ. V stanovách tejto poľovníckej organizácii právoplatné odsúdenie a ani výkon trestu odňatia slobody nie prekážkou byť členom organizácii (§ 6) a nie je dôvodom ani zániku jeho členstva (§ 9 ), samozrejme však toto platí iba za predpokladu, ak Vami uvádzané "poľovné združenie" nemá odlišné stanovy v tejjo časti!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
29. Decembra 2015., 13:15JUDr. Peter Kovács

poslal: jager52523. Novembra 2015., 08:03
Dobrý deň pán doktor
Na základe odvolania voči rozhodnutiu prvostupňového kárného organu RgO SPZ v Humennom po troch rokoch a piatich mesiacoch bolo kárne stíhanému doručené rozhodnutie o odvolaní v ktorom odvolací organ v zložení dvoch členov t.j. predseda ( predseda legislatívnej komisie SPK a člen Dozornej rady SPZ) a člen ( predseda Dozornej rady SPK, predseda Dozornej rady SPZ ) podľa § 17 ods. 4 DP SPZ ( nebol schválený MP a RV SR ) s použitím § 14 kárneho poriadku SPZ ( neúčinný od 02.09.2009 ) a podľa § 14 ods.4 písm. c KP SPZ odvolanie zamietol
Dvojčlenný odvolací organ vo veci konal aj napriek tomu, že podľa § 7 ods. 1 DP SPZ, ale aj podľa § 9 ods. KP SPZ nebol uznášaniaschopný. dôkaz: Disciplinárny orgán je uznášania schopný, ak sa zasadnutia zúčastňuje nadpolovičná väčšina členov. Za rozhodnutie o vine a treste, alebo o odvolaní musí hlasovať viac ako polovica prítomných.
dôkaz: Kárne senáty dozorných rád SPZ, prezídium a rada SPZ sú uznášania schopné, ak sa ich zasadnutia zúčastní nadpolovičná väčšina členov. Za rozhodnutie o vine a treste, resp. o odvolaní musí hlasovať viac ako polovica prítomných.

Dvojčlenný odvolací organ SPZ vo veci konal aj napriek tomu, že prvostupňový organ v rozhodnutí neuviedol ale ani neodôvodnil , kedy, kde a akým spôsobom sa kárne stíhaný uvedených porušení mal dopustiť , ale neuviedol to ani odvolací organ vo svojom rozhodnutí aj napriek tomu ,že § 1 ods. 6 DP SPZ ako aj § 4 ods.2 KP SPZ hovorí , že:
dôkaz: Člena SPZ nemožno stíhať, ak od spáchania skutku uplynula ročná premlčacia lehota. Začatím konania sa premlčacia lehota prerušuje. Konanie sa považuje za začaté dňom, kedy orgán SPZ dostal oznámenie o spáchaní skutku
dôkaz: Kárny priestupok nemožno stíhať, ak uplynula trojročná premlčacia lehota. Premlčacia lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po spáchaní kárneho priestupku.
Na základe vyššie uvedeného by som sa Vás pán doktor opýtal :
1). Čo oprávňovalo, alebo poverovalo po prijatí nového zákona o poľovníctve s účinnosťou od 02.09.2009 okrem dočasného Disciplinárneho poriadku SPZ s účinnosťou od 02.09.2009 do 31.03.2010 organy SPZ disciplinárne konať voči držiteľom poľovných lístkov, ktorí sú prostredníctvom organizačných jednotiek SPZ členmi SPK ( citujte § zákona o poľovníctve, § Stanov SPZ , alebo interný predpis SPZ )
2). JE dvojčlenný Disciplinárny senát SPZ, ktorý rozhoduje o osude držiteľa poľovného lístka uznášania schopný ( pokiaľ áno citujte predpis SPZ )
3 je rozhodnutie vydané dvojčlenným senátom SPZ právoplatné.( pokiaľ áno za akých okolnosti )
4 ). Je rozhodnutie vydané dvojčlenným Disciplinárnym senátom SPZ v ktorom není uvedená ani jediná povinná náležitosť rozhodnutia , neni uvedený predpis ktorý bol porušený, není odôvodnené kedy kde a akým spôsobom sa disciplinárne stíhaný uvedených priestupkov mal dopustiť, neni uvedené akou úvahou a na základe akého právneho predpisu senát rozhodol tak ako rozhodol, neobsahuje ani poučenie o odvolaní a dokonca neni potvrdené úradnou pečiatkou orgánu ktorý uvedené rozhodnutie vydal.
5).Je správne a pravdivé tvrdenie predsedu DS DR SPZ , že na držiteľa poľovného lístka , ktorý je prostredníctvom organizačnej jednotky SPZ členom SPK sa platný zákon o poľovníctve, Stanovy SPK ako aj interné predpisy SPK nevzťahuje nakoľko na člena ktorý poruší ( aj keď nepreukázané ) povinnosti voči PZ ktorého je členom sa vzťahujú len Stanovy SPZ interné predpisy SPZ a DP SPZ
6). Pokiaľ by to bolo v skutočnosť tak rád by som sa opýtal, ktorý organ musí členovi organizačnej jednotky SPZ vydať poľovný lístok nakoľko na poľovný lístok vydaný SPK sa nevzťahuje ani § 42 ods. 1 písm. m, zákona o poľovníctve , ani § 77 ods. 2 zákona o poľovníctve, ani § 1 dočasného Disciplinárneho poriadku SPZ, ani § 3 Stanov SPZ, ani § 20 Stanov SPZ, ale ani platný Disciplinárny poriadok SPK, Stanovy SPK a interné predpisy SPK.
Za porozumenie ďakujem a ostávam s pozdravom
Právnik odpovedá:
Dobrý deň " jager 525"!
Nevidel som predmetná rozhodnutie, preto sa neviem k tomu vyjadriť, ale na základe Vami uvádzaných informácií zastávam názor, že v prípade podania žaloby, ktorú Vám odporúčam podať-pozor na lehotu, by ste zrejme na súde uspeli, nakoľko Vami opásaným konaním správneho orgánu v predmetnom konaní bol porušený zákon a to flangratným spôsobom!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
1. Decembra 2015., 16:46JUDr. Peter Kovács

poslal: jozef967815. Novembra 2015., 12:57
Pozdravujem na JUDr.Kovacs

CHcem sa spýtať,,Pred dvomi rokmi som požiadal o vydanie nového zbrojného preuzu a zároveň som si obnovyl aj poľovný listo ale len na jeden rok,.
Vzhĺadom k tomu že pracujem v zahraniči som nejako pozabudol na platnosť poľovného listka ,kde na zaklade toho mi bol samozrejme odňatý zbrojný preukaz,.
Otázka,, Bol sa na polícii s novým platným poľovným listkom o že si požiadam o vydanie zbrojného preukazu respektíve o vydanie nového zbrojného preukazu,.
Ostal som nemylo prekvapeny ,keď mi policajt povedal že musím isť na nove skúšky pred komisiu lebo že sa menil nejaky novy zákon a len tak môže mi po skuškach vydať novy zbrojný preukaz,.Povedal som mu že som neporušil žiaden zakon na useku zbrani a streliva a len mi bol odobraný zbrojny preukaz pre neplatný poľovný listok,.
Povedal a dal mi žiadosť na nove skuśky,

Je to v zmysle zákona normálne,konal policajt správne??
Musim robiť nove skušky???Poraďte ako postupovať ďalej?? Dačo som čítal na žiadosti a počul o započítanie skušky z poľovnictva a doloženie potrebných dokladov o vydanie nového zbrojného preukazu,.

Vopred pekne ďakujem,.
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "jozef 9678"!
Neuviedli ste či Vám bol naozaj "odobraný" zbrojný preukaz! Preto vychádzam iba z toho čo uvádzate a preto mám za to, že podľa toho čo Ste uviedli, postup policajta nie je správny, preto Vám odporúčam podať riadnu žiadosť, samozrejme so všetkými prílohami a počkajte nech sa polícia vyjadrí, prečo Vám odmieta vydať zbrojný preukaz, má na to 30 dní!
Odporúčam Vám naštudovať zákon o zbraniach, konkrétne ustanovenia § 21!.
S pozdravom: JUDr.Peter Kovács!
1. Decembra 2015., 16:39JUDr. Peter Kovács

poslal: janakulandova12. Novembra 2015., 19:10
Ďakujem veľmi pekne pán JUDr.Kovács
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "jankakulandova"!
Rado sa stalo, lovu zdar!

S pozdravom:JUDr.Peter Kovács!
18. Novembra 2015., 12:48JUDr. Peter Kovács

Spät na začiatokStránky: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154]

Položenie novej otázky - len pre registrovaných užívateľov, vstup tu, registrácia tuAll logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2002 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Generovanie stránky 0.071 sekund