[ Prihlásenie ] [ Admin prihl. ]     earth  madarska verzia  slovenska verzia  

· Úvodná stránka
· Archív
· Archív
· Fotogaléria
· Počasie
· Prihlásenie
· Stiahnite si
· Témy
· Vyhľadávať

· Poľovníctvo a rybárstvo
· Hubertlov
· Halali
· Naše poľovníctvo
· Svět Myslivosti
· Poľovnícka literatúra

· Dravce Slovenska
· Správy RPS

· Banskobystrický kraj
· Bratislavský kraj
· Košický kraj
· Nitriansky kraj
· Trenčiansky kraj
· Trnavský kraj
· Prešovský kraj
· Žilinský kraj

· fero:
Náhodne vybratá fotka-fero-

Naposledy nahrali:
· ollab
· jomarko
· mirojevo

 Nové čísla v archíve:
· 2003/04
· 2003/05

 Kompletný archív...

 Nové čísla v archíve:
· 1927/08

 Kompletný archív...

· Fórum
· Pokec
· Kniha návštev
· List redaktorovi
· Redakcia

· Organizačná štruktúra
· Stanovy SPZ
· Poľovnícke predpisy
· Školenia
· Prehliadky trofejí

· Komisia
· Slovenský rebríček
· Medzinárodný rebríček
· Bodové hranice
· Hodnotiteľské tabuľky

· Kontinentálne stavače
· Anglické stavače
· Retrievre
· Španiele
· Farbiare
· Duriče
· Jazvečíky
· Teriére
· Chrty
· Ostatné


Nitra 2005: Poľovníctvo a príroda Nitra 2005 – VÝSTAVA
Poľovníctvo a príroda 2005
 
 
 
 
Samotná výstava bola  usporiadaná  vo dvoch výstavných halách – v hale A a ako i na vonkajšej výstavnej ploche. 

 23. Júna 2005 Čítať ďalej...   

Nitra 2005: Poľovníctvo a príroda Nitra 2005 - SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE VÝSTAVY A TLAČOVÁ KONFERENCIA
Poľovníctvo a príroda 2005
 
 
 
Slovenskí poľovníci a poľovníci z okolitých krajín  minulí týždeň  oslavovali.  V Nitre sa konala  päťdňová poľovnícka výstava s medzinárodnou účasťou pod názvom Poľovníctvo a príroda 2005. 

 21. Júna 2005 Čítať ďalej...   

Nitra 2005: Čaká Vás Nitra
Poľovníctvo a príroda 2005
 
 
 

 14. Júna 2005 Čítať ďalej...   

Nitra 2005: TLAČOVÁ KONFERENCIA
Poľovníctvo a príroda 2005

 
 
 
 

Celoštátna výstava s medzinárodnou účasťou
Poľovníctvo a príroda, NITRA 2005

 

 10. Júna 2005 Čítať ďalej...   

Nitra 2005: Celoštátna výstava POĽOVNÍCTVO A PRÍRODA 2005
Poľovníctvo a príroda 2005V dňoch 15. - 19. júna 2005 usporiada Slovenský poľovnícky zväz v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre celoštátnu výstavu s medzinárodnou účasťou Poľovníctvo a príroda.
Slovenský poľovnícky zväz, organizuje pravidelne v päť ročných cykloch celoslovenské poľovnícke výstavy – ako prehliadky výsledkov chovateľských a ochranárskych snáh našich poľovníkov. V roku 2005 sa táto výstava koná pri príležitosti 85. výročia organizovaného poľovníctva na Slovensku.


  7. Júna 2005 Čítať ďalej...   

Nitra 2005: TLAČOVÁ KONFERENCIA
Poľovníctvo a príroda 2005

 24. Mája 2005 Čítať ďalej...   

Nitra 2005: Poľovníctvo a príroda Nitra 2005 - PROGRAM VÝSTAVY
Informácia

Vážení návštevníci!

Oznamujem Vám, že bol doplnený blok - Poľovníctvo a príroda Nitra 2005.


 24. Apríla 2005 Čítať ďalej...   

Nitra 2005: Prvý ročník juniorskej súťaže Hubertlov-Halali vo vábení jeleňov
Poľovníctvo a príroda 2005 23. Apríla 2005 Čítať ďalej...   

Nitra 2005: ''Miss lesná víla'' - súťaž krásy
Poľovníctvo a príroda 2005 23. Apríla 2005 Čítať ďalej...   

Nitra 2005: Program sprievodných podujatí na výstave POĽOVNÍCTVO A PRÍRODA, NITRA 2005
Poľovníctvo a príroda 2005 23. Apríla 2005 Čítať ďalej...   

Nitra 2005: PROGRAM VÝSTAVY POĽOVNÍCTVO A PRÍRODA, NITRA 2005
Poľovníctvo a príroda 2005


 23. Apríla 2005 Čítať ďalej...   

Nitra 2005: Poľovníctvo a príroda Nitra 2005 - HODNOTENIE TROFEJÍ
Poľovníctvo a príroda 2005

12.4.2005  v rámci príprav Celoštátnej výstavy poľovnícvo a príroda, Nitra 2005 pod vedením Ing. Dušana Krajniaka sa zišli odborníci zo slovenskej hodnotiteľskej komisie, menovaní Ministerstvom pôdohospodárstva SR pre obdobie 1.3.2003 – 1.3.2008.

 20. Apríla 2005 Čítať ďalej...   

Nitra 2005: Otvorili sme blok – Poľovníctvo a príroda Nitra 2005
Informácia
Vážení návštevníci!

Oznamujem Vám, že bol zriadený blok -  Poľovníctvo a príroda Nitra 2005. V tomto bloku nájdete dôležité informácie týkajúce sa prípravy výstavy. Poľovnícka informačná databáza Vás bude pravidelne informovať o prípravných prácach,  ako i o priebehu samotnej výstavy. Vaše otázky spojené s touto témou môžete položiť na adresu  spz@polovnictvo.sk , alebo priamo do našej redakcie.

Lesu a poľovníctvu zdar! 

  3. Apríla 2005 Čítať ďalej...   

Nitra 2005: Žiadosť o spoluprácu a podporu
Poľovníctvo a príroda 2005

Žiadosť o spoluprácu a podporu

V dňoch 15. - 19. júna 2005 usporiada Slovenský poľovnícky zväz v priestoroch
výstaviska Agrokomplex v Nitre celoštátnu výstavu s medzinárodnou účasťou

POĽOVNÍCTVO A PRÍRODA.

Slovenský poľovnícky zväz, ktorý združuje cca 55 tisíc členov, organizuje pravidelne v päť ročných cykloch celoslovenské poľovnícke výstavy – ako prehliadky výsledkov chovateľských a ochranárskych snáh našich poľovníkov. V roku 2005 sa táto výstava koná pri príležitosti 85. výročia organizovaného poľovníctva na Slovensku. Poľovníctvo je v zmysle novely zákona o poľovníctve súhrnom činností zameraných na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Výstava predstaví nielen najlepšie trofeje Slovenska, ale i diorámy s preparátmi zvierat v ich prirodzenom prostredí. V rámci poľovníckej histórie a kultúry bude prezentovaná i skutočnosť, že myšlienka založiť svetovú poľovnícku organizáciu C.I.C. vznikla roku 1928 na území Slovenska – v Nových Zámkoch a Palárikove. Ďalej budú vystavené výtvarné práce s tematikou poľovníctva a prírody, poľovnícka veda, výskum, kynológia, sokoliarstvo, strelectvo, poľovnícka literatúra, videofilmy, odznaky, plagáty, poľovnícke oblečenie, jedlá z diviny ap. V rámci programu sprievodných podujatí nebudú chýbať ukážky vábenia jeleňov v podaní vicemajstrov Európy, módne prehliadky, ukážky poľovníckej kynológie a sokoliarstva. Počas výstavy sa uskutoční medzinárodná súťaž vo vábení jeleňov, prvá výstava nového Klubu fotografov prírody pri SPZ, odborný seminár i mnohé atraktívne novinky ako napr. súťaž „Miss lesná víla“, ap. Absolútne jedinečnou bude výstava svetových rekordov trofejí hlavných druhov zveri – prvýkrát v histórii realizovaná na Slovensku. Ráta sa s účasťou významných domácich i zahraničných hostí vrátane najvyšších predstaviteľov SR i svetových poľovníckych organizácií.
Dovoľujeme si obrátiť sa na Vás ako na vzácnych ľudí, ktorým nie je ľahostajný osud slovenskej prírody a kultúry, s prosbou podporiť toto významné medzinárodné podujatie. Vašu pomoc – finančnú, resp. materiálnu dokážeme s Vaším láskavým súhlasom patrične spropagovať v rámci vyčlenenej plochy priamo na výstave i v rámci tlačovín a celkovej propagácie výstavy v katalógu či médiách. Za Vašu pomoc vopred ďakujeme a ostávame

S úctou

              Ing. Marián Číž                                     Ing.Marián Lipka, CSc.
predseda organizačného výboru výstavy                   prezident SPZ


  1. Apríla 2005 Čítať ďalej...   

Nitra 2005: Poľovnícky sviatok alebo bremeno?
Poľovníctvo a príroda 2005

Poľovníctvo a príroda Nitra 2005
– poľovnícky sviatok alebo bremeno ?

Na základe rozhodnutia Rady SPZ sa v dňoch 15-19. júna 2005 uskutoční Celoštátna výstava Poľovníctvo a príroda Nitra 2005. Jej osobitý význam spočíva v tom, že je to prvá celoštátna poľovnícka výstava organizovaná na Slovensku v 3. tisícročí.

Z histórie poľovníckych výstav

Organizovanie výstav poľovníckych trofejí má v stredoeurópskom regióne viac než 130-ročnú tradíciu. Za prvú sa považuje osobitná poľovnícka kompozícia na svetovej výstave vo Viedni v r. 1873.
Ďalšie poľovnícke výstavy sa uskutočnili v r. 1891 v Prahe, r. 1900 v Paríži a v r. 1902 v Budapešti. Za prvú medzinárodnú výstavu poľovníckych trofejí sa pokladá výstava vo Viedni organizovaná v dňoch 2. mája až 18. júna 1910, na ktorej bolo vystavovaných takmer 20 tisíc poľovníckych exponátov.
Prvá celoštátna poľovnícka výstava v Československu sa konala v r. 1933 v Prahe. Bolo na nej zhromaždených 5347 poľovníckych trofejí. Posledná výstava v Prahe bola zorganizovaná v r. 1939. Ďalšie významné výstavy sa po II. svetovej vojne organizovali v zahraničí – Düsseldorf 1954, Florencia 1960.
Prvou povojnovou výstavou na Slovensku ( iba za slovenskú časť Československa ) bola poľovnícka výstava usporiadaná v r. 1958 v Bratislave.
Na ďalšiu celoštátnu poľovnícku výstavu v rámci Československa sme museli čakať dvadsať rokov od skončenia vojny. Táto sa uskutočnila v Brne v r. 1965. V katalógu tejto výstavy sú uvádzané trofeje z vojnových a povojnových rokov. Celoštátne výstavy sa už potom opakovali pravidelne – Brno 1971, České Budejovice 1976, Nitra 1980, Brno 1985 a Nitra 1990. Keď začala Slovenská republika písať svoju samostatnú históriu, uskutočnili sa 2 samostatné celoštátne výstavy Nitra 1995 a Nitra 2000.

Prečo výstava

Prerušiť túto dlhodobú tradíciu by bolo veľkou chybou a znevážením odkazu našich otcov a dedov.
Národ, ktorý si neváži svoje tradície sa vystavuje nebezpečenstvu straty vlastnej identity. Organizovanie poľovníckych výstav je súčasťou nášho národného a kultúrneho dedičstva a tvorí neoddeliteľnú časť našich poľovníckych zvyklostí. V žiadnom prípade nie je vhodné pod tlakom moderny alebo finančných ťažkostí sa vzdať niečoho, čo funguje po mnohé desaťročia a prerušiť pravidelný cyklus našich poľovníckych výstav.
Význam poľovníckej výstavy nespočíva v „snobskom ukazovaní trofejí“ ale v prezentácii výsledkov chovu raticovej zveri, v prezentácii zachovania stavov veľkých šeliem a ostatných druhov poľovnej zveri.
Kvalitná trofej je dôkazom kvality populácie zveri, správneho poľovníckeho obhospodarovania a starostlivosti o zver a jej životné prostredie. Je ukazovateľom dobrého zdravotného stavu a kondície zveri.
Výstava je príležitosťou na zdokumentovanie dosiahnutých trofejí a zhodnotenie výsledkov chovu za uplynulé obdobie. Je príležitosťou na zhodnotenie poľovníckych koncepcií a výsledkov dosiahnutých poľovníckym plánovaním a plnením plánov chovu a lovu v ich vekovej a pohlavnej štruktúre. Je príležitosťou na organizovanie odborných seminárov a prezentovanie výsledkov poľovníckej činnosti i unepoľovníckej verejnosti. Sprevádza ju množstvo kultúrnych a spoločenských podujatí a je vynikajúcim prostriedkom na propagáciu potreby ochrany životného prostredia, nutnosti zachovania biotopov všetkých živočíchov a ich hniezdnych a krytových miest. Poľovnícka výstava je sviatkom všetkých poľovníkov a tak je vhodné aby sme tento sviatok i primerane svätili.

Peniaze, peniaze…


Žiadne poľovnícke podujatie celoštátneho významu sa nezaobíde bez finančných prostriedkov.
Napriek tomu, že sa doba trvania výstavy zredukovala oproti minulosti na 5 dní (streda – nedeľa) a prijímajú sa maximálne úsporné opatrenia, náklady na realizáciu výstavy sa vyšplhajú na niekoľko miliónov. Bez združovania finančných prostriedkov jednoducho zrealizovať poľovnícku výstavu nie je možné. Rada SPZ zaviazala jednotlivé OkO-RgO SPZ na združenie finančných prostriedkov vo výške 100,- Sk na člena, rozdelené do troch splátok, pričom v príspevku je zahrnutá voľná vstupenka na výstavu. Všetky OkO - RgO SPZ majú spoločný jeden menovateľ – nedostatok finančných prostriedkov. Ich reakcie sú rôzne. Niektoré OkO - RgO SPZ zaslali na účet výstavy stanovený príspevok v plnej výške jednorazovou úhradou, iné uhradili v zmysle harmonogramu prvú splátku zo svojich účtov. Niektoré sa pokúšajú zo situácie vykľučkovať s argumentmi, že poskytnú toľko finančných prostriedkov, koľko sa vyzbiera od ich členov alebo jednotlivých poľovníckych združení. Všeobecne rezonuje vzhľadom na neutešenú finančnú úroveň Slovákov nechuť OkO - RgO zaťažovať svojich členov požadovaním príspevku.
Pritom si však treba uvedomiť, že 100,- Sk v súčasnosti predstavuje necelé dve krabičky cigariet, prípadne pre priemerné PZ s 25 členmi finančné prostriedky získané za dodávku jednej jelenice 1x za päťročné obdobie alebo tržbu za jedného odchyteného zajaca. Jednotlivé PZ môžu vyzbierať finančné príspevky od svojich členov na výročných členských schôdzach, alebo ich jednoducho zaslať zo svojho účtu na účet OkO - RgO SPZ.
Samozrejme, že príspevky členov SPZ by na realizáciu celoštátnej výstavy nestačili. Na financovaní všetkých predchádzajúcich výstav v päťročných intervaloch sa podieľalo i MP SR.
Pozitívne je, že prísľuby na spolufinancovanie výstavy Poľovníctvo a príroda Nitra 2005 zo strany MP SR boli dané a v súčasnosti sa hľadajú technické možnosti ako toto spolufinancovanie zrealizovať.

Priebeh prípravy

Vzhľadom na termín konania Celoštátnej výstavy Poľovníctvo a príroda Nitra 2005 bol posunutý i termín konania chovateľských prehliadok trofejí. Organizátori chovateľských prehliadok (57 OkO - RgO SPZ, Vojenské lesy a majetky a užívatelia vyhradených poľovných revírov ) ich uskutočnia v dobe od 1. 2. – 15.3.2005. S trofejami na chovateľské prehliadky predložia užívatelia poľovných revírov i zlaté a strieborné trofeje zveri ulovenej v r. 2000 – 2004, určené na poľovnícku výstavu. Každá trofej predložená na výstavu bude presne označená a zaevidovaná. Všetky predkladané trofeje budú poistené voči strate a poškodeniu od doby prevzatia od majiteľa až do doby vrátenia trofeje po výstave príslušnému organizátorovi chovateľskej prehliadky trofejí.
Zvoz trofejí z okresov do Nitry sa uskutoční v dňoch 30.3. – 2.4.2005. Tu budú uskladnené v depozite, triedené a pripravované na bodovanie. Všetky predložené trofeje budú hodnotené členmi Slovenskej hodnotiteľskej komisie a členmi Medzinárodnej komisie CIC v dňoch 12. – 15.4.2005.
Prezidentom Medzinárodnej komisie CIC pre výstavy a trofeje p. Veljkom Varićakom zo Slovinska boli na našu poľovnícku výstavu do Medzinárodnej komisie CIC delegovaní nasledovní experti CIC:
Prof. Hromas Josef – Česká republika, Gábor Bognár – Maďarsko, Ing. Maierhofer Karl – Rakúsko, Prof. Hell Pavel – Slovensko a Ing. Krajniak Dušan – Slovensko. Následne bude pripravovaný katalóg trofejí z poľovníckej výstavy a samotné expozície.

Národné a svetové rekordy

Na základe počtu dosiahnutých medailových trofejí v predchádzajúcich 4 rokoch by sa na výstave malo vystavovať pomerne značné množstvo trofejí. Organizátori výstavy predpokladajú, že celkový počet medailových trofejí za posledných päť rokov v rámci SR presiahne 5300, pričom počet strieborných a zlatých presiahne 2000. V katalógu budú uvedené všetky bronzové trofeje na základe hodnotenia okresnými a regionálnymi hodnotiteľskými komisiami a všetky strieborné a zlaté trofeje vystavované na výstave a ohodnotené Slovenskou hodnotiteľskou komisiou a Medzinárodnou hodnotiteľskou komisiou CIC.
Na výstave budú mať samostatné expozície i okolité krajiny. Súčasťou výstavy bude i expozícia najsilnejších trofejí a národných rekordov Slovenska a svetových rekordov trofejí jednotlivých európskych druhov zveri. Nebudú chýbať ani čerstvé národné rekordy SR – trofej srnca uloveného v r. 2003 v PR Iža, okr. Komárno J. Zajacom a muflóna uloveného v r. 2002 v PR Vojnice, okr. Komárno L. Svátkom.
Neodmysliteľnou súčasťou poľovníckej výstavy je odborný seminár. Zhodnotenie výsledkov chovu jednotlivých druhov zveri za posledných 5 rokov ako i za predchádzajúce obdobie vykonajú v rámci svojich prednášok poprední slovenskí odborníci z oblasti poľovníctva.
Počas výstavy je pripravovaná celá plejáda sprievodných akcií zo všetkých oblastí poľovníckeho života.

Máme sa na čo tešiť.

Ing. Šebo Marián


  1. Apríla 2005 Čítať ďalej...   · Zákl. charakteristika
· Poľovníctvo Lesov SR
· Poplatkový lov
· Ubytovanie a turistika
· Lesy SR – video
Kattints ide

· Bazár

· Chovné stanice
· Oprava zbraní
· Optika
· Organizárori poľovačiek
· Podložky pod trofeje
· Poľovnícke obchody
· Poľovnícke šperky
· Poľovnícke nože
· Poľovnícke združenia
· Preparátori· Otázky
· Právne prípady

Momentálne je online hostí a členov.

Si anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžeš tu

Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť.

01. apríl
· Komodity
· Najdôležitejšie termíny
· Vstupné na CV PP 2005
31. marec
· Základné informácie o CV PP


Arniho stránka

jagdterrierclub

KLUB CHOVATEĽOV POĽOVNÝCH SLIEDIČOV

Strelecké podujatia

Orol skalný

Ochrana dravcov na slovensku

AB - Centrum -- poľovačky do celého sveta
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2002 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Generovanie stránky 0.155 sekund