[ Prihlásenie ] [ Admin prihl. ]     earth  madarska verzia  slovenska verzia  

· Úvodná stránka
· Archív
· Archív
· Fotogaléria
· Počasie
· Prihlásenie
· Stiahnite si
· Témy
· Vyhľadávať

· Poľovníctvo a rybárstvo
· Hubertlov
· Halali
· Naše poľovníctvo
· Svět Myslivosti
· Poľovnícka literatúra

· Dravce Slovenska
· Správy RPS

· Banskobystrický kraj
· Bratislavský kraj
· Košický kraj
· Nitriansky kraj
· Trenčiansky kraj
· Trnavský kraj
· Prešovský kraj
· Žilinský kraj

· fero:
Náhodne vybratá fotka-fero-Jesenné ráno u nás

Naposledy nahrali:
· ollab
· jomarko
· mirojevo

 Nové čísla v archíve:
· 2003/04
· 2003/05

 Kompletný archív...

 Nové čísla v archíve:
· 1927/08

 Kompletný archív...

· Fórum
· Pokec
· Kniha návštev
· List redaktorovi
· Redakcia

· Organizačná štruktúra
· Stanovy SPZ
· Poľovnícke predpisy
· Školenia
· Prehliadky trofejí

· Komisia
· Slovenský rebríček
· Medzinárodný rebríček
· Bodové hranice
· Hodnotiteľské tabuľky

· Kontinentálne stavače
· Anglické stavače
· Retrievre
· Španiele
· Farbiare
· Duriče
· Jazvečíky
· Teriére
· Chrty
· Ostatné


Štátna správa: UPOZORNENIE UŽÍVATEĽOM POĽOVNÝCH REVÍROV zo dňa 05.02.2010
Štátna správa SR

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky upozorňuje  všetkých užívateľov poľovných revírov, že tlačivá podľa § 22 ods. 1 vyhlášky MP SR č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve (ďalej len „vyhláška“) tvoria dokumentáciu, vedenú užívateľom poľovného revíru.
Túto dokumentáciu a potrebné tlačivá si zabezpečuje užívateľ poľovného revíru na vlastné náklady. Ministerstvo pôdohospodárstva SR v záujme zabezpečenia jednotnej tlače uvedených tlačív oslovilo niektoré organizácie a dohodlo, že na základe zaslanej písomnej objednávky užívateľa poľovného revíru alebo hromadnej objednávky (Lesy SR, š.p., VLM š.p., ŠL TANAP- u, Oko SPZ, alebo RgO SPZ) bude vyhotovovať a dodávať:

  7. Februára 2010 Čítať ďalej...   

Štátna správa: LOV DIVÝCH KAČÍC PO NOVOM !
Štátna správa SR
Podľa § 55 zák.č.274/2009 o poľovníctve a vyhlášky č.344/2009 z 10.8.2009, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve sa kačica divá (Anas plathyrynchos) môže od 1.9. 2009 loviť na večernom a rannom ťahu, a to aj individuálne, (podľa vydaného povolenia na lov), za podmienky použitia najmenej 1 poľovne upotrebiteľného psa na každých aj začínajúcich 3 strelcov. Ulovenie kačíc musí byť zapísané do povolenky na poľovačku a výsledok lovu oznámený poľovníckemu hospodárovi. Každá účasť na love kačíc musí byť samozrejme zapísaná v knihe návštev poľovného revíru


Chochlačka sivá a chochlačka vrkočatá (Aythya ferina, Aythya fuligula)– sa môžu loviť od 1.10. 2009 za tých istých podmienok.
Podrobnejší postup pri love je v kompetencii užívateľa poľovného revíru, ktorý v povolení na lov zveri môže určiť dni, pre ktoré povolenie platí a môže tiež určiť aj spôsob, ako sa bude lov vykonávať.
Ide o to, aby sa každodenným lovom nevyrušovali kačice natoľko, že z revíru kde ich chceme loviť odletia do iného revíru, kde je väčší kľud.

 31. Augusta 2009 Čítať ďalej...   

Štátna správa: VYHLÁŠKA MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z 10. AUGUSTA 2009, KTOROU SA VYKONÁVA ZÁKON O POĽOVNÍCTVE
Informácia


- Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR
z 10.8.2009, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve.- Prílohy k vyhláške


 23. Augusta 2009 Čítať ďalej...   

Štátna správa: NOVÝ ZÁKON O POĽOVNÍCTVE –oznámenie
Iné

Oddelenie poľovníctva

  vybavuje/tel. J. Hlásnik/02 592 66 524 
V Bratislave 10.7.2009


VEC:     Nový zákon o poľovníctve – oznámenie


    Oznamujeme Vám, že v Zbierke zákonov číslo 274/2009, čiastka 96, je zverejnený zákon č.274 zo 16. júna 2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon nadobudne účinnosť dňa 1.9.2009.
    Zákon Vám zasielame ako prílohu elektronickej pošty. Krajské lesné úrady zabezpečia urýchlené zaslanie tohto oznámenia všetkým obvodným lesným úradom. 
    Oznámenie o zverejnení vykonávacieho predpisu k zákonu Vám zašleme ihneď po jeho zverejnení v Zbierke zákonov.

 Ing. Leopold Dugovič

 vedúci oddelenia

 - úplné znenie zákona fo formáte . pdf 10. Júla 2009 Čítať ďalej...   

Štátna správa: VYHLÁŠKA MP SR, KTOROU SA VYKONÁVA ZÁKON O POĽOVNÍCTVE – PRIPOMIENKOVÉ KONANIE
Iné


Vyhláška MP SR, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve – pripomienkové konanie


Prosíme Vás, aby ste všetky pripomienky k vykonávacej vyhláške MP SR, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve do pripomienkového konania zasielali kancelárii SPZ, ktorá všetky pripomienky SPZ sformuluje do jednotného materiálu.


Spracované pripomienky môžete zasielať do 12.5.2009:
-    E-mailom: legislativa@polovnictvo.sk; sekretariat@polovnictvo.sk
-    Faxom: 02/57203315
-    Poštou: Slovenský poľovnícky zväz, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava


Prílohy:

-    Vyhláška MP SR k zákonu o poľovníctve

zabelené prílohy /48 súborov/


  4. Mája 2009 Čítať ďalej...   

Štátna správa: URČENIE LOVU SLUKY LESNEJ V ROKU 2009
Iné


Bratislava 05.02.2009   
Číslo: 811/2009-730/230  

Vec:  Lov sluky lesnej v roku 2009 - určenie  


 10. Februára 2009 Čítať ďalej...   

Štátna správa: VÝNIMKA Z ČASU LOVU DIVIAČEJ ZVERI
Iné


Bratislava 04.02.2009  
Číslo: 804/2009-730/228  

Vec: Výnimka z času lovu diviačej zveri  

 10. Februára 2009 Čítať ďalej...   

Štátna správa: VÝNIMKA Z ČASU LOVU JELENEJ ZVERI
Iné


 18. Augusta 2008 Čítať ďalej...   

Štátna správa: LOV SLUKY LESNEJ V ROKU 2008
Štátna správa SR
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                Bratislava 20. 2. 2008
Číslo: 1043/2008-730
 
VEC: Lov sluky lesnej v roku 2008 - určenie  26. Februára 2008 Čítať ďalej...   

Štátna správa: VÝNIMKA Z ČASU LOVU DIVIAČEJ ZVERI V ROKU 2008
Iné

Bratislava 07.02.2008   
Číslo: 953/2008-720/14  

Vec: Výnimka z času lovu diviačej zveri v roku 2008  

 14. Februára 2008 Čítať ďalej...   

Štátna správa: ZMENA SPÔSOBU SCHVÁĽOVANIA CHOVU A LOVU U DIVIAČEJ ZVERI V ROKU 2008
Iné

Bratislava 07.02.2008   
Číslo-958/2008-720/14   

Vec: Zmena spôsobu schváľovania chovu a lovu u diviačej zveri v roku 2008

 

 14. Februára 2008 Čítať ďalej...   

Štátna správa: VÝNIMKA Z ČASU LOVU RATICOVEJ ZVERI
Štátna správa SR

 Bratislava  10.01.2008
Číslo: 519/2008-730

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky z dôvodu nepriaznivej situácie v plnení plánu chovu a lovu raticovej zveri a potreby regulácie stavov tejto zveri v záujme predchádzania možných škôd na lesných porastoch, na základe stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3931/2008-2.1pil zo dňa 10.01.2008, podľa § 14 vyhlášky č. 172/1975 Zb. o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri v znení neskorších predpisov

p o v o ľ u j e

v čase od 10. januára 2008 do 31.januára 2008

 16. Januára 2008 Čítať ďalej...   

Štátna správa: HLÁSENIE O PREUKÁZATEĽNOM VÝSKYTE RYSA OSTROVIDA
Štátna správa SR


 
  

 
Bratislava 21.2.2007
Číslo: 1448/2007-720/88

Vec - Dotazník o výskyte rysa ostrovida – odporúčanie
 

 27. Februára 2007 Čítať ďalej...   

Štátna správa: LOV SLUKY LESNEJ V ROKU 2007
Štátna správa SR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                Bratislava 29. 1. 2007
Číslo: 825/2007-720/21
 
VEC: Lov sluky lesnej v roku 2007 - určenie   7. Februára 2007 Čítať ďalej...   

Štátna správa: VÝNIMKA Z ČASU LOVU DIVIAČEJ ZVERI
Štátna správa SR

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia lesnícka
Bratislava 22.01.2007
Číslo: 955/2007-720/28

Vec: Výnimka z času lovu diviačej zveri


  2. Februára 2007 Čítať ďalej...   · Zákl. charakteristika
· Poľovníctvo Lesov SR
· Poplatkový lov
· Ubytovanie a turistika
· Lesy SR – video
Kattints ide

· Bazár

· Chovné stanice
· Oprava zbraní
· Optika
· Organizárori poľovačiek
· Podložky pod trofeje
· Poľovnícke obchody
· Poľovnícke šperky
· Poľovnícke nože
· Poľovnícke združenia
· Preparátori· Otázky
· Právne prípady

Momentálne je online hostí a členov.

Si anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžeš tu

Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť.

02. február
· ZMENA SPÔSOBU SCHVAĽOVANIA PLÁNOV CHOVU A LOVU DIVIAČEJ ZVERI V ROKU 2007


Arniho stránka

jagdterrierclub

KLUB CHOVATEĽOV POĽOVNÝCH SLIEDIČOV

Strelecké podujatia

Orol skalný

Ochrana dravcov na slovensku

AB - Centrum -- poľovačky do celého sveta
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2002 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Generovanie stránky 0.147 sekund